Extra budget voor duurzame motoren binnenvaartschepen

Goed nieuws voor NMT-leden die actief zijn in de binnenvaart en nieuwe schone motoren leveren en/of inbouwen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor het vervangen van een oude motor op een binnenvaartschip € 2 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor 2021. Ook het plaatsen van een elektrische aandrijflijn komt in aanmerking voor de opgehoogde subsidie. Binnenvaartschippers die investeren in een nieuwe schone motor komen in aanmerking voor subsidie. Wij adviseren niet te lang te wachten met aanvragen.

Nieuwe aanvragen mogelijk

De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Er zijn al meerdere aanvragen bij ingediend. Het verduurzamen van schepen met een katalysator valt onder dezelfde regeling. Hiervoor is nog ruim voldoende budget beschikbaar en dit onderdeel van de regeling biedt ook kansen voor NMT leden die SCR katalysatoren leveren en/of inbouwen.

De subsidieregeling staat doorlopend open tot en met oktober 2023. Gedurende deze periode komt elk kalenderjaar nieuw budget beschikbaar voor subsidieaanvragen. We adviseren NMT-leden om hun klanten te wijzen op deze regeling.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB).