Financiering en tijd sleutelfactoren bij Nederlandse deelname America’s Cup

Stichting DutchSail heeft besloten om het eco-systeem dat bij aanvang is opgetuigd ten behoeve van de eerste Nederlandse deelname aan de prestigieuze America’s Cup, uit te bouwen tot een nationaal platform gestoeld op continuïteit.

De eerste focus van DutchSail, de financiering van de Nederlandse deelname aan de 36ste America’s Cup, is een challenge op zich. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland volgen elkaar in hoog tempo op, maar het team rond initiatiefnemer Simeon Tienpont behoudt uitzicht op deelname.

De BV Nederland, en dan met name in de mariene- en maritieme sectoren, is blijvend enthousiast over de kans Nederlandse innovaties toe te passen op de hi-tech monohull foiling AC75; ze zien het als een nat laboratorium. Inmiddels kijken de instituten als MARIN, TNO, NLR, Erasmus MC en Deltares al verder en hebben zij zich verbonden aan DutchSail als eco-systeem voor innovatie, technologie en duurzaamheid voor Nederland en het gebruik van de Noordzee in het bijzonder.

De Stichting DutchSail heeft zich ten doel gesteld een op continuïteit gestoelde verbinding te leggen tussen overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven op marien- en maritiem innovatief gebied en de zeilsport. Door de onderlinge samenwerking worden economische en sportieve kansen geschapen rondom steeds relevantere maatschappelijke thema’s; klimaat en energie, voedsel, water, gezondheid, circulaire economie en veiligheid.