Fit for the Future: ambitieus Europees maritiem R&D programma

De Europese maritieme sector heeft op 24 januari 2019 in het Waterborne Technology Platform een strategische agenda voor onderzoek en ontwikkeling gepresenteerd aan de Europese Commissie. De agenda biedt een lange termijn visie en missie voor de bijdrage van de maritieme sector aan een klimaatneutrale economie, een competitieve high tech industrie en een welvarende Europese samenleving.

Met deze strategie is de basis gelegd voor het reserveren van budget voor de maritieme sector in het toekomstige subsidieprogramma Horizon Europe. Als NMT-lid kun je je kennis en innovatiekracht versterken door deel te nemen aan projecten in het volgende programma.

NMT heeft samen met Nederlandse bedrijven en kennisorganisaties bijgedragen aan het opstellen van de strategische agenda. De Nederlandse maritieme sector heeft de afgelopen jaren haar kennispositie en innovatievermogen versterkt door intensief gebruik te maken  van de Europese subsidieprogramma’s. Haar ambitie is om ook in de komende jaren gebruik te maken van de middelen die beschikbaar komen in het Horizon Europe programma. Daartoe wordt samenwerking gestimuleerd in het Forum Europa-project van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land.

Inhoud Strategic Research Agenda

De agenda draagt bij aan de transformatie van transport over water in Europa en wereldwijd naar een duurzame, veilige en betrouwbare vorm van transport. Ook draagt ze bij aan het elimineren van alle schadelijke emissies in 2050. Tevens is het verder ontwikkelen van de leidende positie van Europa in het gebruik van zeeën en oceanen als bron van grondstoffen, energie en voedsel opgenomen. Het legt de basis onder nieuwe business modellen in de blauwe economie. Daarnaast maakt de agenda het mogelijk om de logistieke processen in de zeevaart, havens en binnenvaart beter op elkaar af te stemmen. Daarmee kan het Europese transportsysteem naar een hoger plan getild worden.

Forse investeringen nodig

Om deze doelen te bereiken zijn forse investeringen van de maritieme sector nodig in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Financiële ondersteuning van de Europese Commissie is noodzakelijk om stappen te zetten. De sector roept daarom de Europese Commissie op om de maritieme sector een plaats te geven in het nieuwe Horizon Europe-programma en om de doelen een plaats te geven in het beleid.

Lees hier het Engelse persbericht

Klik hier voor meer informatie over Waterborne