Gevolgen van de Russische inval in Oekraïne voor de maritieme maakindustrie

NMT is zeer verontrust over de gevolgen van de militaire inval in Oekraïne. Voorop staat ons medeleven met de bevolking van Oekraïne en denken daarbij in het bijzonder aan de medewerkers van vestigingen van Nederlandse bedrijven en hun familieleden.

Zowel Oekraïne als Rusland zijn maritieme naties en hebben van oudsher nauwe banden met de Nederlandse maritieme sector. Maritieme bedrijven houden zich vanzelfsprekend aan de sancties die zijn ingesteld door de overheden wereldwijd en de Europese Commissie en hopen dat die snel effect hebben. Die sancties raken niet alleen de Russische overheid en bevolking, maar ook onze samenleving en onze bedrijven. Als NMT staan we vanzelfsprekend klaar voor onze leden om vragen te beantwoorden, ook al is de situatie ook voor ons vaak onduidelijk.

Wij krijgen vanuit de overheid veel vragen over de impact op onze industrie en daarom roepen wij onze leden op om problemen bij ons te melden.

Sanctiemaatregelen

Er is nog veel onduidelijk over de inhoud van de ingestelde en nog te verwachten sanctiepakketten. Op de website van RVO is een actueel overzicht te vinden van de huidige sancties. De omschrijvingen zijn complex en voor maritieme producten zal het lastig zijn om te bepalen of die onder de sancties vallen.

Grondstoffen

Rusland en Oekraïne zijn belangrijke leveranciers van grondstoffen en basismaterialen voor de scheepsbouw en de toelevering. Onze bedrijven zullen in toenemende mate te maken krijgen met aanzienlijke prijsstijgingen en tekorten aan grondstoffen en basismaterialen.

Meld problemen bij NMT zodat wij die kunnen inventariseren en onder de aandacht van de overheid kunnen brengen.