Eerste validaties Green Deal Validatieregeling van start

Om de transitie naar emissievrije scheepvaart te versnellen en effectief te maken, is het noodzakelijk om de effecten van beschikbare duurzame maritieme oplossingen objectief te beoordelen en te valideren.

Op basis van de beoordeling en validatie kan worden bepaald of een brede toepassing van deze oplossingen daadwerkelijk bijdraagt ​​aan emissievrije scheepvaart, zodat alle partijen in de maritieme keten met betrouwbare informatie kunnen bepalen welke oplossing voor hun business case het meest geschikt is. Validatie betekent een onafhankelijke beoordeling van de prestatieclaim (% emissiereductie) van de technologieontwikkelaar.

Eerste validaties Green Deal Validatieregeling van start

Na ondertekening van de Nederlandse Green Deal Maritiem en Binnenvaart en Havens heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met relevante stakeholders besloten om een ​​overzicht op te bouwen van gevalideerde duurzaamheidsoplossingen. Een aantal duurzaamheidsoplossingen wordt elk jaar nader onderzocht en prestatieclaims gevalideerd. Na zorgvuldige selectie uit aangemelde duurzame oplossingen zijn de eerste validaties gestart. De resultaten worden in de loop van dit jaar gepubliceerd in een validatiemonitor.

Meer weten over dit project of ben je geïnteresseerd om de duurzame technologie van jouw bedrijf te laten valideren? Neem dan contact op met Lotte Monhemius (monhemius@maritimetechnology.nl)