Hoe pakt NMT belangenbehartiging aan tijdens de Coronacrisis?

De Nederlandse maritieme maakindustrie moet als gevolg van de Coronacrisis alle zeilen bijzetten om nu en in de komende jaren het hoofd boven water te houden. NMT draait in deze periode dan ook op volle toeren om de belangen van de sector zo goed mogelijk te behartigen. Hierbij plukken we er de vruchten van dat de afgelopen jaren is geïnvesteerd in relaties met juist nu belangrijke stakeholders, zoals Rijkswaterstaat, Defensie en het ministerie van Financiën.

In eerste instantie is het van groot belang dat NMT een goed beeld heeft van welke problemen er momenteel in de sector spelen als gevolg van het Coronavirus. Hiervoor wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van al bestaande overlegstructuren, zoals de verschillende commissies en andere reguliere overleggen of contacten. Daarnaast zoekt NMT actief telefonisch contact met zoveel mogelijk leden en is afgelopen vrijdag een survey uitgestuurd (één contactpersoon per lidbedrijf heeft deze ontvangen). Op een gestructureerde manier zo concreet mogelijk de problemen in de sector in kaart krijgen, helpt NMT enorm in de collectieve belangenbehartiging richting ‘Den Haag’ en ‘Brussel’.

Een goed voorbeeld hiervan is ons eerder gepubliceerde vijfpuntenplan, waarin we in staat zijn geweest om heel concreet op te schrijven welke acute problemen er spelen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Dit helpt de ministeries weer om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met de punten die wij agenderen. Het vorige week gelanceerde vijfpuntenplan zien wij als een levend document. Er komen immers nog regelmatig andere uitdagingen bij.

NMT is met veel collega’s aan de slag om de belangen van de sector zo goed mogelijk te behartigen. Dit doen we naast bijvoorbeeld bij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Financiën, ook bij relevante Tweede Kamercommissies en in de media. Zo heeft directeur Roel de Graaf in het Financieele Dagblad een interview gegeven over de problematiek in onze sector. Via verschillende kanalen proberen wij dus enerzijds hele concrete problemen en oplossingen aan te dragen, en anderzijds de verschillende stakeholders zo goed mogelijk te informeren over de algemene situatie in de sector. Dit helpt beleidsmakers om een goede afweging te maken bij nieuwe (steun)maatregelen.

Waardering voor inspanningen van de Rijksoverheid
NMT ervaart de huidige samenwerking met de verschillende ministeries momenteel als zeer constructief. In hele korte tijd wordt door tal van organisaties aan de bel getrokken bij de Rijksoverheid. NMT merkt dat op diverse dossiers vooruitgang wordt geboekt en wil daarvoor haar complimenten uitspreken aan de betrokken instanties. Daarbij doen we wel de oproep om voortgang te boeken op het versnellen van overheidsinvesteringen.