Hollands Kroon en Dokbedrijf Luyt sluiten langjarige huurovereenkomst

De realisatie van een nieuw duurzaam dok in de haven van Den Oever komt in zicht. De gemeente en Dokbedrijf Luyt BV hebben overeenstemming bereikt over een langjarige huurovereenkomst in de Vissershaven van Den Oever. Deze week zijn de contracten getekend. Hiermee kan de gemeente starten met de totale oplevering van de kade zoals  afgesproken is tussen beide partijen en kan daarna de verplaatsing van het dokbedrijf definitief worden geregeld. Met Luyt is een termijn van maximaal drie jaar afgesproken om haar nieuwe duurzame scheepsdok te bouwen, maar de inzet van Luyt is om dit dok sneller operationeel te hebben. Het oude dok wordt vervolgens ontmanteld.

Meer informatie

Duidelijkheid

De gemeente is dankbaar voor de medewerking van Luyt om haar vertrouwde locatie te verlaten, omdat daarmee ruimte is gecreëerd voor de historische hoek in de Vissershaven. Wethouder Theo Meskers is blij met het resultaat: “Voor de medewerkers en andere havengebruikers is er nu duidelijkheid. Het goede nieuws is daarbij, dat de werkgelegenheid is veiliggesteld. Dat geeft rust in heel veel gezinnen.” Ook Jacoline Luijt is opgelucht dat het huurcontract getekend is: “Ons bedrijf gaat ervan uit dat er nu een goede basis ligt voor de bouw van een succesvol nieuw dok en een werkbare situatie op de kade”.

Start voorbereiding werkzaamheden

Deze week start de voorbereiding van de werkzaamheden, waarvoor de gemeenteraad budget beschikbaar stelde. Hiermee wordt de benodigde kadevloer en ondergrondse infrastructuur gerealiseerd. In het contract is afgesproken dat de gemeente het terrein ijs en weder dienende in april oplevert aan Luyt.

Verplaatsingsproces nog niet afgerond

Met het sluiten van de huurovereenkomst is het verplaatsingsproces van Luyt binnen de Vissershaven nog niet afgerond. Gemeente en Luyt zijn overeengekomen de nu nog openstaande punten op korte termijn op te lossen. Centraal daarin staat de vraag welke kosten, inherent aan de lange vertraging én het kostenneutraal verplaatsen uit oogpunt van het publieke belang, aan welke partij toegewezen moet worden.