IMO herziet guidance voor inbedrijfsstellingstesten voor ballastwater management systemen

De International Maritime Organization (IMO) heeft de circulaire waarin de guidance voor het testen tijdens het inbedrijfstellen van ballastwater management systemen staat herzien. Werven die deze systemen inbouwen en leveranciers van deze systemen wordt geadviseerd om hier kennis van te nemen. De circulaire heeft als kenmerk BWM.2/Circ.70/Rev.1 en is hieronder te vinden als download.

Guidance voor inbedrijfsstellingstesten voor ballastwater management systemen