Intensivering samenwerking met Indonesië

Public Affairs Coordinator Erik Salverda is vorige week namens de Nederlandse scheepsbouwsector, en de PIB-bedrijven in het bijzonder, naar Indonesië afgereisd om deel te nemen aan het Bilateral Maritime Forum in Jakarta. Nederland en Indonesië gaven aan het dit jaar aflopende Memorandum of Understanding op het gebied van water en maritiem te willen verlengen voor de duur van drie jaar, omdat de samenwerking steeds meer concreet vorm begint te krijgen. De PIB (Partners for International Business) werd expliciet genoemd als voorbeeld van samenwerking. De Indonesiërs gaven aan dat de productiviteit van hun maritieme industrie nog beter kan en dat ze daarom willen investeren in capacity building en human capital. Ze willen meer toegevoegde waarde gaan exporteren, in plaats van ruwe materialen. Sharing knowledge en training people werden steeds nadrukkelijk genoemd.

Er zijn verschillende onderwerpen besproken, zoals lokaal gaan produceren van Nederlandse producten in Indonesië, realistische local content requirements, hulp bij projectmanagement en engineering, samenwerking tussen werven, toeleveranciers, eindgebruikers en kennisinstellingen, Nederlandse technische hulp bij maritieme strategie voor 2020-2024, compliance of standards, de Indonesische supply chain en regelgeving bij de recycling van oude schepen.

Op het programma stond ook een bezoek aan Tanjung Priok, de haven van Jakarta. De havenoperator, Pelindo 2, verzorgde hier een presentatie over de plannen voor de verschillende Pelindo’s in Indonesië. Men is erg ambitieus en wil van Indonesië een maritieme hub maken, met moderne containerterminals en een goede infrastructuur. Tegelijkertijd bleek tijdens een wandeling door de haven dat er nog veel te winnen is op het gebied van duurzaam en veilig werken: er wordt nog met zeer oude houten schepen gewerkt en men werkt zonder veiligheidshelm en op teenslippers in de haven.

Later dit jaar organiseert NMT het Holland Paviljoen op Indonesia Maritime Expo (https://maritimetechnology.nl/events/indonesia-maritime-expo-2019) met een aantal activiteiten erom heen, zodat er verder gebouwd kan worden aan de relaties met de Indonesiërs.

Ook zaken doen in Indonesië?

De eerstvolgende stap is nu om concrete acties te destilleren uit alles wat op en rondom het Bilateral Maritime Forum is besproken. Tevens wordt het eerste jaarplan van de PIB in de komende weken opgeleverd. Hierin worden de activiteiten beschreven die nog dit jaar door NMT worden georganiseerd rondom scheepsbouw in Indonesië.

Geïnteresseerd in deelname aan de PIB Indonesië en je afzetmarkt in Indonesië opstarten of vergroten? Deelname is nog mogelijk. Neem voor informatie over deelname of andere vragen contact op met Erik Salverda (salverda@maritimetechnology.nl).