Jaarplan 2018: Door de wind

In 2018 gaan we ‘door de wind’. Het herstel ligt aan de horizon. We moeten niet stilvallen nu, maar vaart maken. Dat is onze gezamenlijke ambitie voor komend jaar. Als NMT zetten we in 2018 alles op alles om jouw bedrijf hierin te ondersteunen. In dit jaarplan lees je hoe: we bieden, binden én beïnvloeden.

We bieden kennisdeling, trainingen en actuele marktinformatie. We binden met persoonlijk contact, met onderlinge netwerken en met samenwerking in commissies. We beïnvloeden met onze lobby bij (politieke) partijen die beslissingen nemen die van invloed zijn op jouw bedrijfsvoering.

Het NMT Jaarplan wordt ieder jaar uitgegeven. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie het jaar erop blikken we terug welke resultaten we voor je bedrijf en de sector hebben bereikt. Deze resultaten verschijnen in het Verenigingsjaarverslag dat dan uitgedeeld wordt en dat verschijnt bij het NMT Magazine.

Download hieronder het Jaarplan 2018. Een hard copy kunt u aanvragen door een mail te sturen naar members@maritimetechnology.nl.

NMT Jaarplan 2018

Het NMT Jaarplan 2018 is voortgekomen uit het NMT-meerjarenplan voor 2018-2020.