Jaarverslag 2018 Nederland Maritiem Land

Onlangs is het jaarverslag van de Stichting Nederland Maritiem Land (NML) verschenen. In het jaarverslag blikken we terug op de hoogtepunten en de ontwikkelingen in 2018. We beschrijven daarnaast de missies en visie op het maritieme cluster in 2019 en verder, op het gebied van Human Capital, Innovation en Trade.

Nederland Maritiem Land wil de collectieve kansen en ambitieuze uitdagingen via een gezamenlijke maritieme aanpak aangaan en zo nationaal en internationaal het maritieme cluster op de kaart te zetten met als motto “samenwerken is samen doen en alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.

Alle onderdelen van Nederland Maritiem Land komen in het jaarverslag aan bod. De organisatie zelf, het bestuur, PR & Communicatie, de maritieme evenementen en de jongerenambassadeurs (YMR’s). Verder bevat het jaarverslag Facts & Figures over de sector en het bereik van NML wat betreft communicatie.

Als Nederland Maritiem Land verbinden we de twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 17.200 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 259.000 mensen, realiseert het maritieme cluster een totale toegevoegde waarde van 22,8 miljard euro. Dat is iets meer dan 3% van ons BBP. Met de havens erbij loopt dit op tot ruim 6%. Bovendien is het werk van het maritieme cluster voorwaardenscheppend voor onze maakindustrie en onze export. Met andere woorden: het maritieme cluster staat aan de basis van ons verdienmodel als maritiem handelsland. En daar mogen we trots op zijn.

Bron: Nederland Maritiem Land