Kansenevenement Maritieme Sector Zuid-Korea op 17 februari

Korea behoort tot de grootste scheepsbouwers ter wereld. De sector zoekt naar buitenlandse technologie om aan nieuwe ontwikkelingen voor de scheepvaart te voldoen, zoals schonere schepen en smart ships. Na enkele jaren van crisis trekt de sector nu weer aan. Het is daarom het juiste moment om deze markt te betreden of opnieuw te verkennen.

Meer informatie

De Nederlandse ambassade in Korea heeft samen met RVO een studie laten doen naar de huidige stand van de Koreaanse maritieme sector, en kansen hierin voor Nederlandse bedrijven. Maandag 17 februari worden de resultaten gepresenteerd in het WTC in Rotterdam. Nederlandse bedrijven en organisaties uit de maritieme sector zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De ambassade en RVO gaan dan ook graag in gesprek met de aanwezige Nederlandse bedrijven over de vervolgstappen, om zo gezamenlijk de kansen in Zuid-Korea te verzilveren.

De bijeenkomst wordt georganiseerd voorafgaand aan de Business Week Japan, Taiwan en Zuid-Korea.

Tijd en locatie

Maandag 17 februari 2020
10.00 – 12.00 uur, registratie vanaf 9.30 uur
World Trade Center, Rotterdam

Aanmelden

Om te kunnen deelnemen, dient u zich aan te melden:
– Voor het Kansenevenement Maritieme sector Zuid-Korea via: aanmelden evenement maritiem Korea
EN voor deelname aan de Business Week van maandag 17 februari, via: aanmelden Business Week Japan-Taiwan-Korea

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 13 februari.

Deelname voor beide evenementen is gratis. Na de bijeenkomst in de ochtend over de maritieme sector in Korea kunt u in de middag deelnemen aan het bredere programma van de Business Week.

Organisatie

Dit evenement wordt georganiseerd door de RVO en de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea, in samenwerking met NMT.