Brochure ‘De Nederlandse maritieme technologie’

In april 2016 heeft Netherlands Maritime Technology een lobbydocument uitgebracht. Hiermee gaat de brancheorganisatie in gesprek met politieke partijen, Tweede Kamerleden en ambtenaren over het belang van de maritiem-technologische sector en de behoefte aan meer steun vanuit de overheid.

Beleid voor de maritieme technologie is hard nodig. De Nederlandse maritieme technologie nodigt het rijk uit weer een hernieuwd partnerschap aan te gaan. Met de focus op innovatiekracht en ondernemerschap, zodat de branche instrument is bij het genereren van werkgelegenheid en het in de praktijk brengen van verduurzaming, zowel in Nederland als in exportmarkten. De drie uitnodigingen zijn:

1. Behoud een stevige kennisbasis en zet in op een stimuleringsmaatregel voor duurzame innovatie
2. Maak de overheid launching customer van Nederlandse maritieme innovaties
3. Focus op een stevige inzet op exportpromotie

Download hieronder de brochure.

NMT-Lobbydocument-2016.pdf