Maritieme maakindustrie en binnenvaart bieden petitie aan over onmiddellijk inzetbaar vergroeningsplan

Dinsdag 5 juli 2016 om 13.30 uur wordt in de Tweede Kamer door de Nederlandse maritieme maakindustrie samen met de Nederlandse binnenvaart een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies voor Infrastructuur en Milieu en voor Economische Zaken.

Nederland heeft de handschoen opgepakt en zichzelf grote en zware doelen gesteld om het klimaat te beschermen en de atmosfeer te verbeteren. De CO2-uitstoot moet drastisch naar beneden, aansluitend op het beleid van de Europese Commissie. Maar ook het reduceren van de uitstoot van NOx-en, fijnstof (en dan met name roet) en tenslotte zwavel vormen grote uitdagingen voor de samenleving.

Vergroeningsagenda

In de petitie bieden de Nederlandse binnenvaart (verenigd in Koninklijke BLN-Schuttevaer) en maritieme maakindustrie (verenigd in Netherlands Maritime Technology) hun ‘Vergroeningsagenda’ aan de Kamerleden aan. De Nederlandse maritieme maakindustrie excelleert in klimaat- en milieuverbeterende technologieën. Samen met de Nederlandse binnenvaart hebben zij een plan ontwikkeld over hoe die technologie effectief ingezet kan worden in de Nederlandse binnen- en zeevaart, met daarbij concrete voorbeelden en uitwerkingen.

Binnenvaart: CO2-reductie van 40 %

Het blijkt dat met een invoering van deze innovaties in de Nederlandse binnenvaartvloot een CO2-reductie van 40 % makkelijk haalbaar is. Daarbij komt een NOx en fijnstofreductie van 80% tot 90%. Als deze prestatie geprojecteerd wordt op het totale binnenlands Europese vervoer van Nederland Transportland, is de CO2-reductie alleen al door de binnenvaart ruim 15 %. Dat is vrijwel gelijk aan de taakstelling voor het Nederlandse vervoer voor de komende jaren. Berekeningen tonen bovendien aan dat overheidsbeleid om deze milieuwinst effectief ingevoerd te krijgen één van de goedkoopste is voor het effect dat ermee gerealiseerd gaat worden.

Klimaat- en milieuverbeterende maritieme technologieën

De Nederlandse maakindustrie is ook in de zeevaart vooraanstaand in het ontwikkelen en toepassen van klimaat- en milieuverbeterende technologieën. Diverse innovaties maken de zeevaart aanzienlijk schoner en klimaatgunstiger, zoals scrubbers, afvang van fijnstof, experimentele ‘groene’ vissersschepen, varen op LNG, slimme droge ladingschepen en hulpvoortstuwing door power sails.

Level playing field van groot belang

Diverse concurrerende Europese landen kennen sterke stimuleringsregelingen om de grote risico’s van innovatieve scheepsbouw te ondervangen. De maritiem-technologische sector in Nederland kent dergelijke regelingen niet en wordt dus beperkt door het ontbreken van een level playing field. Hierdoor staat een rem op het met kracht uitrollen van de klimaatpotentie van de Nederlandse maritieme maakindustrie. Hier past een stimuleringsmaatregel conform de Europese richtlijnen. Herstel van een level playing field zal sterk stimulerend werken.

Grote milieuwinst

De Nederlandse binnenvaart en de maritieme maakindustrie hopen dat de politiek, zowel in de komende begrotingsbehandelingen als in de partijprogramma’s, dit ‘laaghangende fruit’ op gaat pakken om snel tot grote milieuwinst te kunnen komen.