Maritieme maakindustrie vindt steun in Tweede Kamer

“Wat gaat het kabinet doen om onze maritieme maakindustrie te ondersteunen?” en “Bewaakt de minister het EU-level playing field met eerlijke concurrentie?”, zomaar wat vragen die de laatste dagen door Kamerleden zijn gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. Als NMT zijn we blij met de aandacht die onder andere Kamerleden Bruins (CU), Amhaouch (CDA) en Stoffer (SGP) vragen voor de maritieme maakindustrie.

Onze sector was nog bezig met het herstel na de vorige crisis en wordt nu hard geraakt door de impact van het coronavirus. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De maritieme sector speelt een belangrijke rol in de mondiale energietransitie en in het streven naar een klimaatneutraal Europa in 2050 (het hoofddoel van de Europese Green Deal). Onze Nederlandse maritieme toeleveranciers en scheepswerven zijn koplopers op het gebied van duurzaamheid. Door in te zetten op verduurzaming en energietransitie kan de maritieme maakindustrie zichzelf de crisis uit innoveren. Daarvoor is wel cofinanciering vanuit de overheid nodig voor het sector brede maritieme Masterplan.

Europees herstelfonds biedt perspectief

De Europese Recovery and Resilience Facility (RRF) biedt een uitgelezen kans. Dit herstelfonds voor noodlijdende sectoren is juist gericht op verduurzamingsplannen. Het Kabinet moet hiervoor wel uiterlijk 30 april 2021 een aanvraag indienen bij de Europese Commissie. En dat is waar de handschoen wringt. Het lijkt erop dat het Kabinet de aanvraag over de Tweede Kamerverkiezingen heen wil tillen, waardoor Nederland mogelijk 5,6 miljard dit jaar laat liggen. En dat terwijl financiële steun voor de maritieme sector vanuit dit fonds juist nu hard nodig is.

NMT blij met moties

Gelukkig vinden we steun bij een groot aantal Tweede Kamerleden die het belang en de toegevoegde waarde van onze sector voor de Nederlandse economie steeds benadrukken. Er zijn gisteravond zelfs twee belangrijke moties ingediend. Zo vragen ChristenUnie en het CDA de regering om alles op alles te zetten om plannen in te dienen voor de RRF vóór 30 april 2021. Zij noemden in hun motie in het bijzonder het belang van een eerlijke concurrentiepositie voor sectoren als de maritieme maakindustrie. De SGP vraagt het kabinet in hun motie de maritieme sector te ondersteunen door te bezien wat de mogelijkheden zijn om het maritieme herstelplan te co-financieren, Defensieopdrachten naar voren te halen en Europese fondsen te benutten. Over beide moties moet nog worden gestemd.

Als NMT zijn we erg blij met de aandacht die de Kamerleden vragen voor de maritieme maakindustrie en we hopen op brede steun in de Tweede Kamer voor de beide moties. Met ondersteuning vanuit de overheid kan de sector zichzelf de crisis uit innoveren naar een duurzame toekomst.