Marktconsultatie webinar over vernieuwing vloot Rijkswaterstaat op 2 juli a.s.

Rijkswaterstaat werkt aan de vernieuwing, verjonging en verduurzaming van haar vloot. Om goed invulling te kunnen blijven geven aan de taakuitvoering worden een Strategie Vlootontwikkeling, een Vlootprogramma en een Inkoopstrategie voor de vervanging van schepen en een Inkoopstrategie voor het onderhoud van schepen ontwikkeld en opgesteld. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de markt te betrekken bij deze ontwikkelingen, omdat zij zich ervan bewust zijn dat we elkaar nodig hebben om deze opgave te realiseren. Daarom organiseert Rijkswaterstaat op donderdagochtend 2 juli via een webinar een marktconsultatie.

Kennis delen & ophalen

De omvang van de vloot bedraagt circa 100 vaartuigen met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De hoofdtaken van de schepen van de Rijksrederij liggen vooral op het gebied van markeren, visserijonderzoek, meten en patrouilleren. Rijkswaterstaat wil daarom in deze ontwikkelfase zoveel mogelijk kennis delen met en ophalen bij de Markt, zodat dit hen kan helpen hun strategieën en programma verder te ontwikkelen en af te ronden.

Voor wat betreft de Inkoopstrategie nieuwbouw heeft Rijkswaterstaat eerder dit jaar met een groot aantal partijen, zowel scheepswerven als ingenieurs- en ontwerpbureaus, gesprekken gevoerd om informatie op te halen. Nu vindt Rijkswaterstaat het een geschikt moment om breder met de Markt in gesprek te gaan. Alle geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd het webinar bij te wonen.

Meer informatie & aanmelden

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van de Marktconsultatie en het aanmelden voor het webinar (gepubliceerd op TenderNed). Hier is ook diverse documentatie ter voorbereiding te downloaden. Via deze link kan het webinar worden gevolgd.

Vragen? Neem dan contact op met Bas Korteweg via E bas.korteweg@rws.nl.Het is ook mogelijk om vragen te stellen via de berichtenmodule van TenderNed.