Meldplicht voor buitenlandse arbeidskrachten per 1 maart

Het werken met buitenlandse arbeidskrachten (werknemers en zzp’ers) wordt (nog) complexer. Met ingang van 1 maart 2020 wordt er een meldplicht voor buitenlandse arbeidskrachten geïntroduceerd en uiterlijk 30 juli 2020 dient de herziene Detacheringsrichtlijn in de Nederlandse wetgeving te zijn geïmplementeerd.

Meer informatie

Deze wetswijzigingen hebben gevolgen voor alle partijen die werken met buitenlandse arbeidskrachten. De meldplicht op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Wet WagwEU) per 1 maart 2020 en de aankomende herziening van de Detacheringsrichtlijn maakt dat buitenlandse arbeidskrachten meer rechten krijgen en dat er meer zal worden gecontroleerd. Non-compliant handelen kan leiden tot forse (keten)boetes.

Buitenlandse werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten hun komst van tevoren melden in het Nederlandse online meldloket. Ook de komst van alle gedetacheerde werknemers moet vooraf worden gemeld.

Als klant/opdrachtgever (dienstontvanger) ben je verplicht te controleren of er gemeld is en of de melding juist is. Je ontvangt bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld. Je kunt de melding online inzien en controleren. Deze melding bevat de gegevens van de zelfstandige of het bedrijf en de werknemers die voor het bedrijf komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan kun je dit online melden.

Kijk hier voor meer voor meer informatie.