1e nummer Netherlands Maritime Technology Magazine 2018 verschenen

Lees nu in het nieuwste nummer van het digitale Netherlands Maritime Technology Magazine over de maritieme ambities van China. Welke kansen én bedreigingen brengt dit met zich mee voor jouw bedrijf? Ook lees je over het tekort aan Nederlandse vaklieden, waardoor de inzet van arbeidskrachten uit andere (EU-)landen momenteel sterk onder het vergrootglas ligt. Daarnaast vind je in het magazine uitgebreide toelichting op het NMT jaarplan 2018: Door de wind. Verder lees je over de grote uitdaging om de Green Deal tot uitvoering te brengen, de reeds gestarte duurzaamheidsslag in de binnenvaart en de structurele zoektocht naar innovatie door Joop Roodenburg, al 30 jaar CEO van Huisman.

Lees hier het 1e nummer van het Netherlands Maritime Technology Magazine 2018.

In het magazine worden de kernpunten uitgelicht van een rapport, gemaakt in opdracht van de Europese Commissie, waarin wordt betoogd dat een gezamenlijke Europese scheepsbouwstrategie een must is om de concurrentie uit Azië het hoofd te bieden. Verder vind je de column van Roel de Graaf, een update uit Brussel en een toelichting op enkele (nieuwe) trainingen/activiteiten, waaronder het AVG programma en de Technology Exchange Roadshow Noorwegen. Ook zijn artikelen opgenomen over de actualisering en het op maat leveren van marktinformatie vanuit NMT en over de meerwaarde van lidmaatschap voor Rubber Design en Van Meer Industrial Services.

Abonneren

Het volgende nummer van het Netherlands Maritime Technology Magazine verschijnt in mei 2018. Wens je het Magazine in de toekomst ook te ontvangen? Vul dan hier het aanmeldformulier in.