Nettoverlies voor Damen Shipyards Group in 2018

Damen Shipyards Group heeft over 2018 een nettoverlies geleden van 17 miljoen euro, het eerste verlies sinds 15 jaar. Deze financiële situatie wordt verklaard door een aanhoudende moeilijke periode in een aantal scheepvaartsectoren, in combinatie met toekomstgerichte investeringen.

Meer informatie

Ondanks de stijgende olieprijzen blijft de sector offshore olie en gas met zware marktcondities kampen. Ook de havensleepvaart, een zeer belangrijke markt voor Damen, presteert onder niveau, omdat de sleepvaartbedrijven pas op de plaats maken vanwege de concurrentie in deze sector. En hoewel de orderportefeuille van de divisie Damen Shiprepair & Conversion (DSC) is gegroeid, blijft de winstopbouw laag, omdat de groep aanloopverliezen moet nemen op de overgenomen bedrijven Damen Verolme Rotterdam, Damen Shipyards Curaçao en Damen Shipyards Mangalia in Roemenië.

Een verdere factor is het huidige, bovengemiddeld lage werkaanbod bij Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen. “Ondanks onze aanzienlijke investeringen, over een langere tijd, bedoeld voor deelname aan verschillende projecten – zoals de Nederlandse onderzeeërs en het Duitse MKS 180 programma – is dat nog niet met opdrachten beloond”, aldus Réne Berkvens, de CEO van Damen Shipyards Group. “Defensie- en beveiligingsprojecten zijn een cruciale factor, niet alleen voor Damen, maar ook voor de Koninklijke Marine en voor het behoud van een nationale Nederlandse defensie-industrie. De Koninklijke Marine heeft van oudsher herhaaldelijk een progressieve en innovatieve positie ingenomen als launching customer van marinetechnologieën die later zijn overgenomen door marines over de hele wereld. Hierdoor beschikken we bij Damen, en binnen onze nationale instituten en universiteiten, over een schat aan expertise die een belangrijk onderdeel van onze economie vormt, en een ‘bezit’ is voor ons land.”

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden heeft de groep in 2018 een groot aantal projecten ter waarde van ongeveer 1,9 miljard euro kunnen binnenhalen.

“Over het algemeen is de omzet gezond”, zo vat CEO Berkvens samen. “De moeilijkheid is echter, dat de winst ondanks de hoge bezettingsgraad onder druk staat, als gevolg van een combinatie van factoren zoals overcapaciteit in sommige scheepvaartsectoren, felle concurrentie en loonkosten die in sommige regio’s groeien.”

Dankzij haar positie in meerdere markten, heeft Damen zich altijd veerkrachtig getoond onder turbulente marktomstandigheden. Op dit moment laten meerdere markten hoopgevende signalen zien, waaronder de cruisesector, binnenvaart, openbaar vervoer, jachten en offshore vervangingen.

Verdere factoren die van invloed zijn op Damens jaarresultaten, zijn de investeringen van de groep in faciliteiten, vaardigheden en personeel. Dit omvat onder andere het verwerven van een belang in wat inmiddels Damen Shipyards Mangalia heet, in Roemenië. Met deze en andere investeringen is Damen toegetreden tot de markten cruisevaart, RoPax en de bouw van grote offshorevaartuigen. De groep bereidt zich daarnaast voor op deelname aan toekomstige grootschalige defensie- en beveiligingscontracten.

“Het is een teken van kracht dat ons bedrijf in zulke moeilijke tijden blijft investeren”, vervolgt Berkvens. “Damen huldigt, als familiebedrijf, een langetermijnvisie en blijft vooruit plannen in het volste vertrouwen op betere tijden. Behalve dat we ons hierop voorbereiden via een programma van overnames en het verder ontwikkelen van bestaande faciliteiten, zijn we ook van mening dat het cruciaal is om in onze medewerkers te investeren en werkgelegenheidskansen te blijven leveren. Alleen zó kunnen we er zeker van zijn, dat zowel Damen als Nederland de vaardigheden en kennis in huis blijven houden die vereist zijn om een succesvolle scheepsbouwindustrie te behouden.”