Nieuw mbo keuzedeel ‘Scheepsreparatie- en modificatie’ komt als geroepen voor Thecla Bodewes Shipyards

In het nieuwe NMT Magazine met als thema ‘Koers vooruit’, vind je een interview met Emiel Mocking, Manager Nieuwbouw bij Thecla Bodewes Shipyards in Kampen. In de regio Kampen vind je het ROC Friese Poort in Emmeloord. Een ROC dat pro-actief bezig is met inspelen op wat het bedrijfsleven in de nabije omgeving nodig heeft. Zo startte het ROC als eerste in Nederland met een pilot omtrent een nieuw mbo keuzedeel; Scheepsreparatie- en modificatie’. Een schot in de roos voor TB Shipyards. Een van hun BBL studenten volgt nu het keuzedeel. Mocking: “De theorie en praktijkvakken sluiten goed aan bij onze werkzaamheden op de werf. We hopen in de toekomst meer van dit soort jonge enthousiaste mensen de kans te mogen geven een opleiding te volgen in combinatie met het opdoen van ervaring op onze scheepswerf. Zo creëren we een echte win-win situatie voor de Nederlandse scheepsbouw.”

Meer informatie

Door Jeanine Kwakernaak

Per september 2021 zijn naast ROC Friese Poort, meerdere ROC’s in Nederland dit keuzedeel gaan aanbieden. Een mbo opleiding is opgedeeld in drie fases; het basisdeel, het profieldeel en één of meer keuzedelen. In zo’n keuzedeel verdiept de student zich en dat kan nu dus ook heel specifiek in ‘Scheepsreparatie- en modificatie’.

Nieuwe situatie biedt kansen voor het maritieme bedrijfsleven

Maar even terug naar hoe het was. Voorheen bood een beperkte groep ROC’s in Nederland de mbo opleiding Scheepsmetaalbewerker (niveau 2) en Scheepsbouwer (niveau 3) aan. Slechts een klein aantal studenten koos voor deze opleidingen, meestal maximaal 30. Daarmee kwam bekostiging vanuit de overheid in het geding. Tegelijkertijd kiezen jaarlijks nog steeds veel studenten voor de opleiding Allround Contructiewerker. Tot op heden blijkt in de praktijk echter dat zij niet altijd beschikken over de juiste kennis en kunde voor het werk op een scheepswerf. Met het nieuwe keuzedeel kan daar verandering in komen. Hoe klinkt het in de oren om afgestudeerde mbo’ers te kunnen aannemen die tijdens hun opleiding Allround Constructiewerker ook het keuzedeel ‘Scheepsreparatie- en modificatie’ hebben gevolgd? Mocking: “Het is mooi dat voor jongeren die echt interesse tonen in de maritieme sector, er nu een keuzedeel is dat goede verdieping biedt in de praktijk van alledag op een scheepswerf.”

Nu acteren om straks innovatieve schepen te kunnen blijven bouwen

En de vijver voor jong aanstormend technisch talent gaat nog groter worden. Want iedere mbo’er kan in de toekomst in principe in de laatste fase van zijn/haar opleiding dit maritieme keuzedeel kiezen. Nog een kans; ook werkenden kunnen dit keuzedeel volgen en zich zo specialiseren. Zij behalen aan het einde van de rit daarmee een erkend mbo certificaat. Dat de vijver groter wordt in de nabije toekomst is hard nodig, zo beaamt ook Mocking. “Goed personeel is de meest belangrijke factor om innovatieve scheepsbouwprojecten mogelijk te maken. Onze focus ligt de komende jaren op het verbeteren van ons human capital beleid. Onze nieuwbouwprojecten draaien we met een vaste kern eigen personeel en een flexibele schil. Die vaste kern personeel zouden we best willen uitbreiden, maar dat gaat niet zomaar. Het is niet een knop waaraan we kunnen draaien en het is morgen geregeld. Ook krijgen we over een aantal jaar te maken met vergrijzing. Daar moeten we nu al op gaan acteren om straks niet in de problemen te raken.”

Lees het complete artikel in het NMT Magazine! Wil je meer informatie over het nieuwe mbo keuzedeel? Neem dan contact op met Annette Opstal, Human Capital Manager bij NMT via T 088 44 51 042 of E opstal@maritimetechnology.nl.