Nieuw witboek van Alfa Laval over het niet naleven van bilgewaterregelgeving

Een nieuw witboek van Alfa Laval bespreekt de zorgen van eigenaren over naleving van wereldwijde regelgeving voor bilgewater. Zelfs als er een traditioneel systeem met typegoedkeuring aan boord is, lopen zij het risico dat ze toepasselijke wetten overtreden en het zeemilieu beschadigen.

Meer informatie

Alfa Laval – wereldleider in warmteoverdracht, centrifugale scheiding en vloeistofverwerking – kondigde de publicatie van een nieuw witboek aan onder de titel Bilge water compliance issues. Het witboek roept op tot een herziening van het wetgevingsklimaat voor bilgewater binnen de maritieme sector en de noodzaak voor herevaluatie van testprotocollen die momenteel slecht inspelen op de huidige bedrijfsomstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld een protocol dat vraagt om een test van 2,5 uur en het gebruik van een vloeistofmix van zoet water, olie en een enkele chemische stof in een stabiele faciliteit aan wal. Tijdens daadwerkelijke bedrijfsomstandigheden wordt bilgewater echter constant behandeld en behelst het meestal een meer complexe chemische mix met emulsies.

“We weten dat reders en operators graag willen voldoen aan de bilgewaterregelgeving”, aldus Niclas Dahl, Vice President, Marine Separation & Heat Transfer Business Unit, Alfa Laval. “Ook weten we dat er problemen zijn met conventionele systemen, zelfs als ze typegoedkeuring hebben. Wij willen reders hier bewust van maken.”

Veel reders, waaronder degenen die de meest geavanceerde bilgewatersystemen hebben aangekocht en toch werden beboet voor vervuilingsovertredingen, kiezen nu voor Alfa Laval PureBilge. De PureBilge is ontworpen op basis van bewezen centrifugale scheidingstechnologie en is uitgebreid getest en gevalideerd voor naleving in daadwerkelijke bedrijfsomstandigheden aan boord, zoals golfslag en rollen op volle zee.

Geen hoge boetes en nadelige effecten op maritieme ecosystemen

Overtreding van bilgewaterwetgeving leidt tot hoge boetes en/of hechtenis voor zij die schuldig worden bevonden aan onopzettelijk of opzettelijk wangedrag. De consequenties hiervan voor de bemanning en hun levensonderhoud, de reputatie van de reder en de impact op ’s werelds maritieme ecosystemen zijn ernstig.

“Wij nemen bilgewaterregelgeving zeer serieus. De effecten van ondermaatse bilgewatersystemen op onze oceanen is veel te groot,” zegt Magnus Lagerfors, Application Manager, Marine & Diesel Equipment, Alfa Laval.

Een recent onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, werpt nieuw licht op de alarmerende afname in het gehalte van opgeloste zuurstof in de wereldzeeën in de laatste 50 jaar. In combinatie met de illegale lozing van olieafval door de maritieme sector voorspelt dit niet veel goeds voor de toekomst van de aarde. Het merendeel van de zuurstof op aarde is afkomstig van fytoplankton, microscopisch kleine plantjes die zweven aan de oppervlakte van de zeeën.

Gemoedsrust

Slechts ongeveer 10% van de wereldvloot gebruikt momenteel centrifugale scheidingstechnologie voor het behandelen van bilgewater. Hoewel er een enorm potentieel ligt in het ontwikkelen van een goed geprijsde coalescer-type scheider voor bilgewaterbehandeling, gelooft Alfa Laval niet dat dit zou bijdragen aan de milieuduurzaamheid in de maritieme sector.

“Schepen die gebruik maken van de IMO-conforme Alfa Laval PureBilge zijn nog nooit beboet voor wetsovertredingen”, benadrukt Dahl.

In het kader van de zware boetes en jaren hechtenis naar aanleiding van het gebruik van illegale bypass-systemen om problemen die worden veroorzaakt door conventionele bilgewatersystem op te lossen, moeten reders en operators niet onderschatten hoe waardevol het is om een betrouwbaar bilgewatersysteem aan boord te hebben.

Download hier een gratis kopie van het Alfa Laval witboek, Bilge water compliance issues.

Neem voor meer informatie contact op met Alfa Laval Benelux:
Heleen van Hout
Marketing Communication Coordinator
Tel.: +31 (0)76 57 91 210
E-mail: heleen.vanhout@alfalaval.com
www.alfalaval.nl