Nieuwe aanvragen Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw binnenkort weer mogelijk

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) heeft tot doel de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies te bevorderen. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling van maritieme innovaties met betrekking tot de goede werking hiervan; door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen. Naast de maatschappij profiteren ook de reders en maritieme toeleveranciers van een versnelde toepassing van duurzame maritieme oplossingen.

Meer informatie

Nadat staatsecretaris Mona Keijzer per Kamerbrief bevestigde dat de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) met 3 jaar wordt verlengd, heeft NMT in goed overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en met RVO, besproken hoe de regeling zo goed en zo snel mogelijk weer kan worden opengesteld.

Effectieve regeling

Inhoudelijk is de regeling onveranderd, maar er zijn op basis van de evaluatie over de jaren 2017 en 2018 wel een aantal aanpassingen gemaakt om de effectiviteit van de regeling te verbeteren. Het grootste verschil is de keuze om af te stappen van het ‘first-come-first-serve’ model en te kiezen voor een tender die gedurende een periode open staat. Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op een aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste subsidie toegewezen zullen krijgen. Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen het eerste en meest belangrijke selectiecriterium geworden. In het eerste jaar (2020) is er 1 tender, in de volgende jaren zal er zowel in het voorjaar en in het najaar een tender worden opengesteld.

Informatiebijeenkomsten

Naar verwachting wordt de SDS nog voor de zomer opengesteld voor nieuwe aanvragen, de sluitingsdatum zal naar verwachting begin oktober zijn. NMT zal wederom samen met RVO informatiebijeenkomsten (indien nodig in webinar-vorm) organiseren om alle verschillen toe te lichten.