10-jaarlijkse onderhoud de Wandelaar, loodsstation op de Noordzee geëxploiteerd door DAB Fleet

3 november 2022

DAB Vloot, reder van de Vlaamse overheid en onderdeel van het agentschap voor zee- en kustdiensten, gunde Gebhard Electro de opdracht voor inspectie en onderhoud van de volledige elektrische installatie van het dieselelektrisch aangedreven loodsstation Wandelaar tijdens zijn 10-jaarlijkse onderhoudsperiode. Gebhard Electro was verantwoordelijk voor de gehele inspectie en het onderhoud van de elektrische systemen. Het project is uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners. Voorafgaand aan het werfperiode is een uitgebreide on-board inspectie uitgevoerd om de staat van de schakelborden, aandrijfsystemen, elektromotoren en generatoren in kaart te brengen. In samenwerking met Bakker Repair is een trillingsmeting uitgevoerd om de staat van de lagers te meten om deze indien nodig preventief te vervangen. Om de staat van de schakelborden zichtbaar te maken, heeft Gebhard Electro een thermische meting uitgevoerd. Tijdens het 10 jaarlijkse onderhoud zijn de lagers van de motoren en generatoren vervangen op basis van de conditie. De elektrische schakelborden zijn preventief en correctief onderhouden. Dit omvatte ook een kabelisolatietest en de kalibratie van de hoofdonderbrekers.