Maritiem Masterplan Samenvatting 1536X1086

210 miljoen Euro toegekend uit Nationaal Groeifonds aan Maritiem Masterplan

30 juni 2023

Op 30 juni heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van het Nationaal Groeifonds 210 miljoen Euro toegekend gekregen, waarvan 110 miljoen Euro voorwaardelijk, voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft als doel de energietransitie in de maritieme sector te versnellen. “Wij zijn erg blij met deze toekenning”, aldus NMT directeur Roel de Graaf. “Het is uniek dat we onder de vlag van koepelorganisatie, Nederland Maritiem Land, met alle maritieme sectoren het Maritiem Masterplan hebben bedacht. En met grote betrokkenheid van MINIenW, MINEZK en MINDEF.” Met deze toekenning kan een goede stap gezet worden in de versnelling van de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen. “Het doel is om als Nederland marktleider te worden voor diverse scheepstypen in de bouw van emissieloze schepen”, aldus de Graaf.

De maritieme sector is cruciaal voor de welvaart, veiligheid en energiebehoefte van Nederland en bestaat onder meer uit havens, scheepvaart, scheepsbouw, visserij en waterbouw. Daarmee heeft ze een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard Euro. Maar ze is ook fundamenteel voor de infrastructuur voor transport, productie van hernieuwbare energie, (nationale) kustbescherming en maritieme veiligheid. De maritieme sector heeft een gemeenschappelijke deler: schepen. Die zijn verantwoordelijk voor zo’n 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Het Maritiem Masterplan beoogt die uitstoot drastisch terug te brengen.

Ontwikkeling en bouw van demonstratieschepen

Het plan beoogt de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen die gaan varen op de alternatieve brandstoffen waterstof en methanol of op LNG met carbon capture. De schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, offshore wind en ingezet t.b.v. de maritieme veiligheid. “Dit is een grote kans om te laten zien wat we als Nederlandse maritieme maakindustrie in huis hebben”, aldus de Graaf. “Bedrijven kunnen nu samen met reders demonstratieprojecten opzetten. Vanaf 2024 kan er dan ook daadwerkelijk gebouwd worden. Bovendien kunnen bedrijven meewerken aan het opzetten van het Joint Maritime Digital Platform (JMDP), gericht op digitale transformatie en het versterken van ketensamenwerking in de sector.”

Bij uitvoering van het Maritiem Masterplan wordt aanvullend het potentieel en de arbeidsproductiviteit van de maritieme beroepsbevolking verhoogd dankzij het Human Capital Programma. Met de toekenning vanuit het Groeifonds kan niet het gehele Maritieme Masterplan worden uitgevoerd. Voor de programmalijn energie-efficiëntie moet gezocht worden naar alternatieve financiering.

Kijk voor meer informatie: www.maritiemmasterplan.nl