Aanvraagtermijn Subsidie Duurzame Scheepsbouw sluit op 4 oktober

14 september 2022

Je hebt nog tot 4 oktober 17:00 uur de tijd om een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Er wordt 2,3 miljoen euro verdeeld onder de meest duurzame innovatieve voorstellen. Wees er snel bij, want dit is de laatste kans in 2022 om nog in aanmerking te komen voor een subsidie. De vraag naar duurzame schepen neemt toe, maar voor scheepswerven zijn de risico’s bij een eerste toepassing van nieuwe technologie onverminderd hoog. De SDS-subsidie is bedoeld om de risico's  bij het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties bij de (ver)bouw een schip of offshore-constructie te ondervangen. Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld op een aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste een subsidie toegewezen krijgen. De mate van innovatie, duurzaamheidswinst, economisch perspectief en hoe helder één en ander verwoord is bepalend voor de score voor een aanvraag. Aanvragen kan via www.rvo.nl/sds NMT is nog in gesprek met de overheid om budget voor 2023 beschikbaar te stellen.