Alfa Laval Oil Separator 640X280

Alfa Laval introduceert de eerste biofuel-ready separatoren voor de scheepvaartindustrie.

18 april 2023

Bio-brandstoffen zijn een actuele en toegankelijke brandstofoptie die de maritieme sector kan helpen decarboniseren. Hoewel bio-brandstoffen de CO2-voetafdruk verminderen, stellen ze ook nieuwe operationele uitdagingen. Alfa Laval is de eerste op de markt die deze uitdagingen aanpakt met bio-brandstof geoptimaliseerde seperatoren en separator upgrades.

Verzekerde compatibiliteit met prominente bio-brandstoffen

Bio-brandstoffen zoals HVO (hydrotreated vegetable oil) en FAME (fatty acid methyl ester) kunnen door dieselmotoren worden gebruikt zonder belangrijke motorwijzigingen. Ze kunnen een koolstofneutraal alternatief zijn als ze worden geproduceerd uit de juiste biomassa, maar ze moeten nog steeds effectief worden gereinigd om prestatieproblemen en dure slijtage aan de motor te voorkomen. In een primeur voor de maritieme industrie zijn de hogesnelheidsseperatoren van Alfa Laval nu compatibel met HVO (EN15940) en met FAME (EN14214 of ASTM D6751) mengsels bestaande uit residu brandstof en/of destillaat.

“We zijn er trots op onze klanten te ondersteunen bij hun decarbonisatie-reis, ongeacht welke brandstof ze kiezen,” zegt Markus Hoffmann, Global Sales Manager, Marine Separation & Heat Transfer Equipment, Alfa Laval. “Bio-brandstoffen zullen de keuze zijn voor veel marine vaartuigen, maar klanten moeten er zeker van zijn dat hun apparatuur er klaar voor is. Met biofuel-ready seperatoren en kosteneffectieve bio-brandstofupgrades kan Alfa Laval die zekerheid bieden.”

Klaar voor bio-brandstof complexiteit

Bio-brandstoffen worden al veel gebruikt en ISO wil ze opnemen in de herziening van ISO 8217 in 2024. Niettemin kunnen ze op verschillende manieren worden bereid en verschillen ze sterk in hun eigenschappen, zowel van conventionele brandstoffen als van elkaar. Vanwege verschillen in dichtheid, vochtopname en meer, eisen ze extra zorg als het gaat om brandstofopslag en -behandeling.

Om optimale bio-brandstof scheiding te garanderen, heeft Alfa Laval zowel de interne componenten als de separatorsoftware aangepast. Dit maakt de instelling voor HVO, FAME mengsels of conventionele brandstoffen een eenvoudige parameterwijziging. De ontwikkelingen zijn geïntegreerd in nieuwe Alfa Laval-seperatoren voor aankoop en zijn ook beschikbaar als upgrades voor bestaande seperatoren.

“Het optimaliseren voor biobrandstoffen is niet iets dat van de ene op de andere dag gebeurt”, zegt Hoffmann. ” Onze biobrandstof-klaar separators zijn gebaseerd op diepgaande brandstofinzichten, uitgebreid onderzoek bij het Alfa Laval Test & Training Center en langdurige samenwerking met ISO en CIMAC. Terwijl biobrandstoffen blijven evolueren, kunnen klanten vertrouwen op Alfa Laval voor efficiënte motorbescherming, net zoals ze dat hebben met conventionele mariene brandstoffen.”

Om meer te weten te komen over biofuel-ready separatoren en de benadering van Alfa Laval ten opzichte van biobrandstoffen, kunt u terecht op: www.alfalaval.nl/nl/marinebiofuel.