Belangenbehartiging NMT: blik vooruit na moeilijk 2020

23 maart 2021

Erik Salverda, Public Affairs Coordinator en Lisette van Dijk, Public Affairs Advisor, behartigen de belangen van de Nederlandse maritieme maakindustrie in de Tweede Kamer. NMT onderhoudt daarnaast structureel contact met betrokken ministeries en belangrijke Europese instituties in Brussel. We praten met Erik bij over de ontwikkelingen op het gebied van public affairs bij NMT. Vanuit welke overkoepelende visie zet NMT in 2021 in op belangenbehartiging? “We naderen het einde van Q1, 2021, na een bizar jaar waarin veel bedrijven last hadden van bijvoorbeeld reisrestricties, problemen in de internationale supply chain en het uitblijven of uitstellen van orders. We moesten in 2020 vooral veel acute problemen oplossen. De crisis is nog niet voorbij, en daarmee ook de bijbehorende uitdagingen niet, maar in 2021 willen we echt weer inzetten op de toekomst en op het perspectief dat onze sector heeft. We steken heel nadrukkelijk de hand in eigen boezem, maar vragen om actie van externe stakeholders waar het nodig is." Salverda vult aan: "Er is ook nog veel winst te behalen in het werken aan het positieve imago van onze sector. We maken zulke mooie, innovatieve en duurzame producten, maar we zien dat vooral zelf. Wat mij betreft mogen we als maritieme maakindustrie best wat minder bescheiden zijn en laten zien dat wij de schepen en maritieme technologie leveren waarmee we de maatschappij onder andere voorzien van voedsel, goederen, belangrijke mineralen, duurzame energie en droge voeten. Het is belangrijk voor de strategische onafhankelijkheid van Nederland en Europa dat we onze maritieme maakindustrie behouden.” Wat zijn momenteel de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van public affairs? “We zijn met veel mooie dingen bezig. Zo heeft NMT samen met andere maritieme branches het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector geschreven. Het doel is om vóór 2030 minimaal 30 emissieloze schepen te ontwikkelen, bouwen en in de vaart te nemen, zodat wij een eerste slag slaan in de verduurzaming van de scheepvaart en kennis opbouwen over de ontwikkeling en bouw van emissieloze schepen. Er wordt hiervoor samengewerkt met de Rijksrederij, de Koninklijke Marine en commerciële reders. NMT is bovendien samen met redersvereniging KVNR een traject gestart om te onderzoeken waarom Nederlandse reders, ondanks hun wens om in Nederland te bouwen, veel orders in het buitenland plaatsen. Het doel is om tot concrete aanbevelingen te komen over wat Nederlandse scheepswerven en reders kunnen doen om elkaar beter te vinden. Bij Nederland als maritieme natie hoort immers een sterke vloot en een florerende maakindustrie. Zo'n florerende maakindustrie heeft overigens juist in deze tijd, waarin een dip te zien is in het aantal orders van commerciële reders, baat bij overheidsaanbestedingen. Wij blijven er daarom voor pleiten om bij deze aanbestedingen maximaal te kiezen voor de eigen industrie en waar mogelijk geplande orders naar voren te halen. In de tussentijd moeten wij als industrie blijven investeren in de klantrelatie met de overheid en zorgen dat we onze kennis op peil houden, meedenken met en inspelen op de wensen van de klant en klaarstaan op het moment dat een order valt.” De Tweede Kamerverkiezingen zijn net geweest. Dat was een mooie kans! Welk wensenlijstje heb je aangedragen bij gesprekken met Tweede Kamerleden? “Absoluut, een nieuwe samenstelling van Tweede Kamer en kabinet biedt weer nieuw perspectief. Voor ons als industrie is dit dan ook hét moment om dat positieve imago waar ik het over had echt uit te gaan dragen. En over onze wensen: wij willen graag samen met de overheid in Den Haag en Brussel zorgen voor de randvoorwaarden waarbinnen de leden van NMT optimaal kunnen presteren. We zetten daarom, naast passende steunmaatregelen op korte termijn, in op het stimuleren van innovatie, het afdwingen van een mondiaal gelijk speelveld, het launching customership van de Nederlandse overheid en het investeren in vakmensen. Als we dat soort randvoorwaarden combineren met het innovatievermogen en de ondernemersgeest van onze scheepswerven en maritieme toeleveranciers, kunnen wij de toekomst volgens mij met vertrouwen tegemoet zien.” Als je naar die toekomst kijkt, kun je eigenlijk niet om maritieme reus China heen. Dat land biedt grote kansen, maar vormt op sommige gebieden ook een bedreiging voor de Nederlandse maritieme sector. Daadkrachtig en strategisch goed doordacht optreden is een vereiste om de continuïteit van onze maritieme sector te kunnen waarborgen, juist ook op de lange termijn. Hoe staat NMT hierin? “China speelt zeker een belangrijke rol. In 2020 zijn we dan ook gestart met een traject waarin we als brede maritieme sector kijken naar hoe we omgaan met China. In gesprek met onder andere de havens, reders en offshore kwam naar voren dat we vooral moeten investeren in onze eigen kracht, maar onze industrie moeten beschermen waar het nodig is. Deze houding, waarbij we uitgaan van onszelf, vind ik heel sterk. We zijn bovendien al op de goede weg met onze initiatieven op het gebied van autonoom (SMASH!) en emissieloos (Masterplan voor een emissieloze maritieme sector) varen en het zorgen dat we beter gaan inspelen op onze klanten. Of het nu commerciële reders zijn of publieke partners. Als de overheid ons daarnaast een duwtje in de goede richting kan geven door innovatie en verduurzaming te stimuleren, bij aanbestedingen te kiezen voor onze eigen industrie en door zich hard te maken voor maatregelen tegen oneerlijke concurrentie, durf ik wel te stellen dat wij internationaal de strijd aan kunnen, wie de concurrent ook is.” Lees dit artikel en andere interessante verhalen in het nieuwste NMT Magazine. Klik hier voor een doorbladerbare versie.