Belangenbehartiging: NMT ‘schuift aan’ in Den Haag, Brussel en Londen

31 maart 2021

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. In de afgelopen weken heeft NMT onder andere deelgenomen aan overleggen over het Europese emissiehandelssysteem, China en de harmonisering van klasse-certificaten.

China-strategiesessie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op 25 maart heeft NMT een China-strategiesessie bijgewoond, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. NMT heeft tijdens deze sessie een presentatie gegeven over de oprukkende Chinese concurrentie en het gevaar hiervan voor het voortbestaan van de Nederlandse en Europese scheepsbouwsector. Er waren ambtenaren aanwezig van diverse bij onze sector en China betrokken ministeries. De presentatie is goed ontvangen wordt meegenomen bij de vorming van een overheidsvisie op de houding van China en de gevolgen daarvan voor onze maritieme sector.

In gesprek met Europese Commissie over European Maritime Fund

NMT heeft deelgenomen aan een gesprek met plaatsvervangend directeur-generaal van DG Clima van de Europese Commissie. Onderwerp van gesprek was het voorstel van de Commissie om de zeevaart onder het emissiehandelssysteem (EU ETS) te brengen en het voorstel van SEA Europe voor het instellen van een ‘European Maritime Fund’. Dit fonds moet ervoor zorgen dat geld dat wordt opgehaald in de sector ook weer wordt gebruikt om te investeren in de sector. Voorwaarde is dat dit geld in Europa wordt besteed. Het heeft ook het voordeel dat het eenvoudiger werkt dan het ETS.

Diverse onderwerpen op IMO-agenda

NMT heeft deelgenomen aan de IMO-bijeenkomst PPR8. De IMO-bijeenkomsten zijn nog steeds online en daarom is de agenda ingekort. Een aantal voor NMT-leden relevante onderwerpen waren deze keer dan ook niet geagendeerd. Wel zijn er gesprekken geweest over het functioneren van sewage treatment-systemen, de uitstoot van zwart roet in het Arctisch gebied en het vervoer en gebruik van HFO in Arctische wateren. Meer weten over de IMO activiteiten van NMT? Meld je dan aan voor de IMO-mailinglijst via Sander den Heijer: heijer@maritimetechnology.nl.

Harmonisering van klasse-certificaten (mutual recognition)

NMT heeft deelgenomen aan een overleg met de klassebureaus ter voorbereiding op een workshop over harmonisering van klasse-certificaten (mutual recognition). De klassebureaus hebben met het Mutual Recognition Scheme invulling gegeven aan artikel 10 van EU Verordening 391 (2009), maar het gebeurt nog regelmatig dat een component niet wordt toegelaten tot dit MR Scheme, zonder duidelijke onderbouwing. SEA Europe heeft nu een voorstel gedaan hoe certificering van materialen en componenten eenvoudiger ingevuld kan worden, waarmee alle materialen en componenten die niet scheepspecifiek zijn ontworpen en gebouwd ook kunnen worden toegelaten tot het MR Scheme. Binnenkort volgt een uitnodiging voor toeleveranciers die hier gebruik van willen maken.

R&D-regeling voor mobiliteitssectoren maritiem, automotive en luchtvaart

Het kabinet heeft bevestigd dat er een R&D-mobiliteitsregeling komt met een subsidiebudget van 150 miljoen euro. De regeling gaat op 17 mei open en sluit naar verwachting in augustus. NMT heeft actief bijgedragen aan de afstemming over de voorwaarden voor deze mobiliteitsregeling voor de sectoren maritiem, automotive en lucht- en ruimtevaart. De meest recente informatie is beschikbaar via de websites van NMT en NML . Er zijn twee kwartiermakers aangesteld om de vorming van consortia te stimuleren en op 21 april wordt een matchmaking-seminar georganiseerd. Interesse kan aangegeven worden via info@maritiemmasterplan.nl.