NMT Member Banner 1900X620 3

Blijf op de hoogte en lever input op IMO zaken

29 januari 2023

Vanaf 2020 heeft NMT een IMO-mailinglijst in het leven geroepen. Doel is om alle leden die daarin zijn geïnteresseerd op de hoogte te houden en de mogelijkheid te bieden om direct commentaar te leveren op de zaken die bij IMO worden besproken. NMT is direct betrokken bij de IMO en heeft verschillende mogelijkheden om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Het is daarvoor wel van belang dat wij deze informatie van de leden ontvangen.

Voor wie?

Iedereen die bij een NMT lid werkzaam is en interesse heeft in zeevaartregelgeving vanuit de IMO kan zich aanmelden, of je nu enkel op de hoogte wilt blijven of dat je actief wilt meepraten. Wij informeren je een aantal maal per jaar en je bepaalt zelf of je hier verdere actie op onderneemt. Het kost niets, dit is onderdeel van het NMT lidmaatschap.

Praktisch

Wij zorgen er voor dat je op de hoogte wordt gehouden maar proberen ook te voorkomen dat je te veel mail van ons ontvangt. Allereerst zijn er twee verschillende mailinglijsten voor de beide hoofdcomités: MSC en MEPC.

MSC (Maritime Safety Committee) behandelt uiteenlopende zaken op het gebied van scheepsbouw en -veiligheid, zoals stabiliteit, brandveiligheid, reddingsmiddelen, eisen aan coating systemen, regels voor veilig vervoer van industrieel personeel, veiligheids- en brandbestrijdingsmiddelen, hijs- en ladinggerei, navigatie en communicatie.

MEPC (Marine Environment Protection Committee) behandelt zaken op het gebied van klimaat en milieu, zoals uitstoot van CO2, zwavel, stikstof, maar ook ballastwater en antifouling. De verschillende sub-comités vallen onder een van deze mailinglijsten.

Natuurlijk zijn niet alle onderwerpen voor jou relevant, maar daar hoef je dan ook niets mee te doen. Wij zorgen voor overzichtelijke mails. Naar gelang je interesse meld je je aan voor een of beide lijsten. Vervolgens stuurt NMT in aanloop naar een IMO bijeenkomst de agenda met een korte toelichting. Op deze manier blijf je op de hoogte en kun je direct invloed uitoefenen op wat er bij de IMO gebeurd. Er zal enkele keren per jaar een agenda worden rond gestuurd en reacties gaan niet naar de hele groep. Hiermee proberen we de hoeveelheid mail te beperken.

IMO belangenbehartiging

NMT heeft verschillende manieren om de belangen van de leden te behartigen richting de IMO. Allereerst spreekt NMT voorafgaand aan een IMO bijeenkomst met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie bepaalt de Nederlandse standpunten voor de IMO vergadering. De Nederlandse delegatie naar de IMO bestaat uit ambtenaren van dit ministerie. NMT is vaak onderdeel van de Nederlandse delegatie tijdens IMO bijeenkomsten zodat er op technisch-inhoudelijke zaken direct toelichting kan worden gegeven. Naast deze ‘nationale route’ deelt NMT de standpunten ook met de Europese koepel SEA Europe. SEA Europe heeft een eigen zetel bij de IMO en praat dus ook direct mee en ook hier gaan soms NMT collega’s mee. Afhankelijk van het onderwerp is er een heel scala aan betrokkenen bij de IMO. NMT heeft goed inzicht wie voor bepaalde zaken moet worden benaderd.

Interesse?

Meld je dan aan. Weet je het nog niet zeker? Probeer het dan gewoon een tijdje, afmelden is ook zo gedaan. Binnen NMT worden IMO zaken verdeeld tussen Arnold de Bruijn (MSC) en Sander den Heijer (MEPC). Zij beheren de mailinglijsten en aanmelden kan via een van hen:

  • Arnold de Bruijn; bruijn@maritimetechnology.nl
  • Sander den Heijer; Heijer@maritimetechnology.nl