Col

Circles of Life | samen naar een groene toekomst

4 juli 2024

Innovatie is de drijvende kracht achter elke industrie. Zo ook in de maritieme maakindustrie. Bij NMT hebben we veel aandacht voor innovatie. Rosanne van Houwelingen is een van de projectmanagers Innovatie. Zij is verantwoordelijk voor het programma Circles of Life.

Circles of Life is een Europees samenwerkingsproject dat loopt van 2024 tot 2027 en is gefinancierd door Horizon Europe. Het gaat om het aanpakken van de kritieke uitdagingen die komen kijken bij scheepsbouw van deze tijd, zoals klimaatverandering en de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Het project richt zich met name op vermindering van uitstoot, circulariteit en het monitoren van milieueffecten. Daarbij is het voornaamste doel vanuit NMT dat alle partijen betrokken worden: werven, toeleveranciers en andere stakeholders.

Vanuit NMT is Rosanne nauw betrokken bij het programma. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de communicatie en het vormgeven van trainingen vanuit het programma. Ook benadert ze leden waarvan ze denkt dat Circles of Life een waardevolle toevoeging kan zijn aan hun visie en bedrijfsvoering.

Afgelopen weekend vond een General Assembly plaats in Bordeaux, waarbij alle projectpartners bij elkaar komen om elkaar te updaten en workshops te geven. Rosanne was daarbij. ‘’Het is heel leuk om samen te komen met verschillende partijen in de maritieme die hetzelfde doel voor ogen hebben; namelijk de sector meer circulair maken.’’ Samen met collega Karlijn van de Kamp gaf ze een workshop met als onderwerp What’s in it for the stakeholders? In deze workshop werd de exploitatie en de communicatie besproken rondom circulariteit.

Rosanne: ‘’We zijn bezig met het ontwikkelen Cradle-2-Cradle Ship Passport dat moet bijdragen aan het verbeteren van het inzicht dat partijen hebben over de materialen en componenten die gebruikt worden in de levenscyclus van een schip. Daarnaast wordt binnen het programma de Shipyard Environmental Performance Index (SEPI) vormgegeven. Deze index zal bijdragen aan het monitoren en evalueren van de ecologische voetafdruk van scheepswerven en de betrokken partijen. Het is belangrijk dat  alle ketenpartijen in de  gehele levenscyclus van een schip betrokken worden. Uiteindelijk is het doel dat alle partijen in de keten het paspoort en de index gaan gebruiken om de circulariteit en de ecologische voetafdruk te verbeteren.’’ Om draagvlak te creëren bij iedere betrokken partij, worden vanaf begin af aan toeleveranciers, werven, rederijen en alle andere soorten betrokkenen meegenomen. ‘’Uiteindelijk moeten de materialen en componenten in het gehele proces van ontwerp tot ontmanteling in kaart gebracht worden’’, vertelt Rosanne. Dat maakt recyclen een stuk makkelijker en brengt circulair bouwen dichterbij.

Wil je hier meer over weten? Dan kun je contact opnemen met Rosanne van Houwelingen via houwelingen@maritimetechnology.nl of +31(0)6 57733654. Meer informatie over Circles of Life vind je op circles-of-life.eu.

Op de hoogte blijven van het Circles of Life project via e-mail? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via deze link