Consultatie van voorgestelde technische eisen met betrekking tot elektronische apparatuur en systemen aan boord van binnenvaartschepen

6 januari 2021

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) heeft hoofdstuk 12 van de ES-TRIN regelgeving voor binnenvaartschepen herzien en houdt momenteel een consultatie over de ontwerptekst. Het secretariaat van CESNI is bij het updaten van de technische eisen voor elektronische apparatuur en systemen uitgegaan van de volgende vertrekpunten: de veiligheidsdoelstellingen voor elektronische systemen en installaties kunnen worden bereikt als voldaan wordt aan de vereisten van dit hoofdstuk 12, maar ook – alternatief – door middel van een risicoanalyse waarbij voor alle geteste scenario’s een positief resultaat moet worden aangetoond. Tot 31 januari kan er worden gereageerd op de ontwerptekst door de industrie en fabrikanten. Wilt u de ontwerptekst ontvangen en reageren op de consulatie neem dan contact op met Nick Bakker via bakker@maritimetechnology.nl.