De Wetenschap van het Zeilen

2 februari 2021

Een complete tiendelige gids over de natuurkunde achter zeilen & de scheepsbouwkunde die het ontwerp en de prestaties van zeiljachten bepaalt. Sinds hij de dagelijkse leiding over de 'Van Oossanen'-bedrijvengroep aan Perry van Oossanen en Niels Moerke heeft overgedragen, heeft Pieter van Oossanen zich toegelegd op het schrijven van een serie boeken over zijn favoriete onderwerp: De wetenschap van het zeilen. Schepen die voor hun voortstuwing gedeeltelijk of volledig afhankelijk zijn van de wind zijn uniek door de essentiële rol die vloeistofdynamica speelt in hun ontwerp. Zowel aerodynamica als hydrodynamica, de wetenschap van de beweging van lucht en water rond objecten, bepaalt het snelheidspotentieel van een zeilvaartuig. De manier waarop de wind rond de zeilen stroomt, in combinatie met het zeiloppervlak, de stand en de vorm van het zeil bepalen de mate van de voortstuwende kracht. De stroming van water rond de romp en rompaanhangsels, in combinatie met hun vorm en grootte, bepalen de mate van de kracht die de voorwaartse beweging weerstaat, evenals de kracht die weerstand biedt tegen zijwaartse beweging veroorzaakt door de werking van de wind op de zeilen. De elementen van aero- en hydrodynamica die een rol spelen in het ontwerp van door wind aangedreven vaartuigen, jachten en schepen evenals de bijbehorende scheepsbouwkundige aspecten vormen het onderwerp van de boeken. Het werk beschrijft alle belangrijke aspecten met betrekking tot het gedrag en de prestaties van zeilvaartuigen. De opbouw van deze materie is bewust gekozen om een logische volgorde voor de lezer te bieden. De boeken gaan stap voor stap, hoofdstuk voor hoofdstuk, dieper op het onderwerp in. Tegen de tijd dat specifieke ontwerpen en ontwerpeigenschappen worden gepresenteerd, zal de lezer dus kennisgemaakt hebben met alle wetenschap die nodig is om de beredenering achter de evolutie van die ontwerpen te volgen en te begrijpen. De materie is onderverdeeld in verschillende delen, elk gericht op een specifiek onderwerp of thema. Elk deel is een aparte uitgave. Delen 1, 2, 3 en 4 van The Science of Sailing zijn nu verkrijgbaar. Deel 4 is net gepubliceerd. Meer details over de vier delen van The Science of Sailing en informatie over het bestelproces zijn hier te vinden.