Douane geeft voorlichting over regelgeving rondom exportcontrole op NMT’s netwerkbijeenkomst

27 oktober 2022

Exportcontrole is een onderwerp dat veel aandacht krijgt door sancties tegen Rusland. Tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdag 24 november geeft de Douane voorlichting over de regelgeving rondom de export van strategische goederen en beantwoordt vragen van leden. Bij de export van strategische goederen wordt gekeken naar wat voor type goed het is, naar wie of welk land het wordt geëxporteerd en waarvoor het gebruikt gaat worden. Dat geeft soms aanleiding voor aanvullende vragen van de Douane of zelfs het tegenhouden van export. Tijdens de Netwerkbijeenkomst van donderdag 24 november bij scheepswerf Zwijnenburg gaat de Douane in op exportcontrole in het algemeen, Rusland in het bijzonder én eventuele red flags, zoals bewust vage tussenpersonen, bedrijfsconstructies of eindklanten.

Heb je vooraf al vragen?

Geef deze dan per e-mail aan ons door zodat we de Douane kunnen vragen om deze mee te nemen in hun voorlichting op de 24e.

Ben je nog niet aangemeld voor de netwerkbijeenkomst?