Duurzame innovatie bedacht? Laat jouw technologie onafhankelijk valideren

7 december 2022

‘CO2 reductie’. Het moet en het kan, wereldwijd en in de maritieme industrie. Maar hoe? Laten we eerlijk zijn: er wordt veel gestrooid met beloftes en cijfers door overheden, reders en leveranciers. Er zijn veel interessante ideeën en producten, maar je klant vertellen ‘dat het werkt’ is niet altijd de beste strategie. Met de Green Deal Validatieregeling heb je als ondernemer het bewijs op zak dat jouw technologie werkt, onafhankelijk getest door TNO of MARIN. Meld je nu aan voor 2023. Er is ruimte voor 2 tot 5 nieuwe projecten. Interessant: de KVNR kijkt mee. In het kader van de Europese Green Deal kent Nederland sinds 2019 de ‘Green Deal Maritiem en Binnenvaart en Havens’. Het ministerie van I&W, NMT en andere stakeholders maken sindsdien een ​​overzicht op van gevalideerde duurzaamheidsoplossingen. Heb je bijv. een biobrandstof ontwikkeld? Dan is het nuttig om je claim te laten testen door TNO of MARIN. Zij kijken niet alleen of het werkt, maar valideren bijvoorbeeld ook de herkomst van de bestanddelen; zijn die inderdaad ‘bio’?

Ruimte voor jouw innovatie

Met een wetenschappelijk gevalideerd(e) product of technologie kom je bij klanten niet alleen betrouwbaarder over, je bent betrouwbaarder. Momenteel worden er twee projecten afgerond, waarover we je in het begin van 2023 zullen informeren en dat betekent dat er bij TNO en MARIN ruimte is voor twee tot vijf nieuwe projecten.

Voorwaarden

De voorwaarden van de Green Deal Validatieregeling zijn eenvoudig: je innovatie moet direct bijdragen aan CO2 reductie in de maritieme sector. Dat kan om schepen gaan, maar ook om productieprocessen of materialen. Alleen Nederlandse bedrijven komen in aanmerking en je hoeft geen lid te zijn van NMT. Aangezien het budget niet oneindig is, willen wij onze leden stimuleren om zo snel mogelijk een aanvraag te doen. Wij helpen je verder. De boodschap is helder: bijna alle betrokken partijen willen de transitie naar een zero-emission scheepvaart versneld tot stand brengen. Een voorwaarde daarvoor is dat de beschikbare duurzame maritieme oplossingen (en de effecten daarvan) objectief worden beoordeeld en gevalideerd. NMT, KVNR, TNO en MARIN hebben de handen ineen geslagen om dat te realiseren. Om onze leden vooruit te helpen, zijn we dus op zoek naar producten en technieken die al wel in de praktijk worden gebruikt , maar nog niet zijn gevalideerd. Immers, ook bij al bestaande, maar nog jonge innovaties blijven er altijd vragen over! Het is heel waardevol om onafhankelijk onderzoek te kunnen resultaten zien. Wil jij klanten overtuigen dat jouw uitvinding of methode hun CO2 uitstoot aantoonbaar omlaag brengt, dan kan een onafhankelijk testrapport goud waard zijn. En, heel interessant, de KVNR kijkt ook mee. Dat betekent dat de klant (de reder) dicht op de onderzoeksprojecten zit en in een vroeg stadium betrokken kan raken bij milieuvriendelijke producten en diensten van de maritieme maakindustrie.

Wat moet ik doen?

Dat is eenvoudig: neem contact op met Kasper Uithof, Innovation Manager (+31650054067, uithof@maritimetechnology.nl). Hij neemt je idee mee naar de stuurgroep en de adviescommissie. Zijn die ervan overtuigd dat jouw oplossing daadwerkelijk bijdraagt ​​aan emissievrije scheepvaart, met andere woorden dat je ‘prestatieclaim’ (X procent emissiereductie) realistisch is, dan kunnen TNO of MARIN jouw project oppakken. Meer weten over de bredere context van de Green Deal, kijk dan hier: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl