Gedreven door innovatie en duurzaamheid zet Fugro meer Uncrewed Surface Vessels in

16 juni 2022

Een veiligere en duurzamere scheepvaart, prachtig streven! Een van de wegen hiernaartoe betreft de inzet op smart shipping, het vergaand geautomatiseerd varen. Een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. Op het Maritime Platform evenement dat afgelopen 9 juni 2022 werd gehouden, is het een hot topic. De ‘Ketel 1’ zaal in het Energiehuis in Dordrecht, zit helemaal vol met geïnteresseerden. Marco Scholtens, programmamanager van het innovatieplatform SMASH! (Nederlands Forum voor Smart Shipping), start de bijeenkomst met een introductie rondom het thema ‘Smart navigeren en begeleiden’. In het panel heeft ook Ivar de Josselin de Jong van Fugro zitting. Met hem spreken we na afloop. Fugro heeft namelijk de ambitieuze doelstelling in 2035 netto geen CO2-emissies meer uit te stoten. Onbemand varen, smart shipping, speelt daarbij een leidende rol. De sleutel in de vraagstukken rondom de inzet van smart shipping is effectief verandermanagement en met name de aandacht voor de mens in de nieuwe manier van werken. Door Jeanine Kwakernaak Er is een duidelijke trend zichtbaar in de scheepvaart. Afgelopen Maritime Awards Gala ging Demcon Unmanned Systems er met de Maritime Innovation Award vandoor. Winnende inzending? Een Uncrewed Surface Vessel (USV). En heb je al gehoord van zeedrones die allerlei taken verrichten op zee voor bijvoorbeeld wetenschappers? Ook zijn er al tientallen proeven geweest met onbemand varen. Remote-controlled, semi-autonoom, volledig autonoom… er is in ieder geval geen weg meer terug. De trend zet door. Technisch worden de uitdagingen steeds kleiner en is er al heel veel mogelijk. Op andere vlakken zijn er soms nog bergen te verzetten, hetgeen duidelijk te zien is in de Roadmap die SMASH! ontwikkelde. Marco stipt er een paar aan: cyber security, het human capital vraagstuk rondom de ontwikkeling van nieuwe competenties en gewijzigde rollen, regelgeving, het verzekeren van een autonoom vaartuig enz. Er is bovendien nog een lange weg te gaan voordat allerlei praktische situaties zijn uitgedokterd. Denk aan het varen door sluizen of het laten varen van een autonoom schip in een omgeving waarin ook nog schepen bestuurd door bemanning varen. Door inzet van Artificiële Intelligentie en Machine Learning worden de algoritmes voor veilige navigatie echter steeds slimmer en ook kan worden geleerd van andere sectoren die al verder op weg zijn.

Drijvende windmolens

Fugro verzamelt met 9.000 personeelsleden, wereldwijd voor haar klanten on- en offshore geo-data. Zo helpen zij hun klanten inzicht te krijgen in de geo omgeving en de bouwwerken die daarop staan. De dienstverlening richt zich op acquisitie, analyse en advies. Op zee bedient Fugro de gehele energiesector, de olie- en gasindustrie en in steeds grotere mate de offshore windsector. Ook voorziet het bedrijven en wetenschappers die zich bezig houden met oceaanonderzoek, van relevante data. Moeten er pijpleidingen, kabels of platformen aangelegd worden op zee, dan kan Fugro daar de metingen voor doen en ondersteuning verlenen bij de installatie. Daarnaast adviseert het bedrijf veelvuldig bij het plaatsen van (drijvende) windmolenparken.

Fugro’s vloottransitie

Ivar vervolgt: “Dagelijks brengen we op allerlei plaatsen in de wereld de zeebodem en de lagen daaronder in kaart, evenals de installaties die daarop gebouwd zijn. Daarvoor maken we steeds vaker gebruik van USV’s die als uitvalsbasis dienen voor onze onderwaterrobots, ook wel Remotely Operated Vehicles (ROV’s). Beide worden bestuurd vanuit Remote Operation Centers (ROC’s). Hoogwaardige satelliet verbindingen en intelligente software maakt communicatie tussen al deze systemen mogelijk. De inzet op meer onbemand varen, naast onze bestaande vloot van 28 bemande schepen, maakt dat we onze operaties veiliger kunnen uitvoeren, we verlagen er ook onze risico’s op allerlei andere vlakken mee en bovendien kunnen we sneller acteren. Laat je ze bovendien varen op bijvoorbeeld methanol, dan kan het bijna niet duurzamer. We streven naar een data acquisitie die volledig automatisch kan plaatsvinden. Onze klanten kunnen we dan voorzien van realtime data over de asset, wat Real-Time Decision-Making en asset management mogelijk maakt.”

Wet- en regelgeving herschrijven

Smart shipping heeft nog wel zijn beperkingen, hetgeen Fugro ook onderkent. Ivar: “Er blijven altijd dusdanig complexe situaties waarbij je mensen nodig hebt om het werk veilig te kunnen uitvoeren. In de nabije toekomst voorzien wij daarom ook hybride oplossingen, waarbij remote & autonoom varen wordt gecombineerd met de traditionele manier van werken. Technologisch zijn de uitdagingen voor Fugro relatief laag met een gestaag uitdijende wereldwijde USV vloot. Onze grootste interne uitdaging is de inrichting van ons toekomstige personeelsbestand. Nieuwe werkwijzen vragen nieuwe competenties. De grootste externe uitdaging is de wet- & regelgeving. De internationale maritieme wetgeving beslaat een flinke rij wetboeken en heeft er een paar honderd jaar over gedaan om te komen tot wat het nu is. Die zijn niet van vandaag op morgen herschreven naar onbemand varen. Bovendien moet eerst internationaal consensus worden bereikt over allerlei wetgeving gerelateerde zaken. De grootste uitdagingen voor de maritieme sector liggen in de transitie naar een nieuwe manier van werken en het daartoe onontkoombare verandermanagement dat dit met zich meebrengt.”