Kooiman TOC 2

Geslaagde verkenning voor netwerk van bedrijfsscholen

13 juli 2023

Onlangs kwamen enkele vertegenwoordigers van bedrijfsscholen van NMT leden informeel bij elkaar op het Praktijk Opleidingscentrum van Kooiman Marine Group in Zwijndrecht. Zij reageerden daarmee op een uitnodiging van NMT om te verkennen of zij vergelijkbare kansen en uitdagingen ervaren met hun bedrijfsscholen. Maar ook om te ontdekken of het nuttig is vaker met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en samen op te trekken.

Hoewel er verschillen zijn in opzet, vertegenwoordigde opleidingen en omvang van de bedrijfsscholen, blijken er opvallend veel overeenkomsten in de uitdagingen en kansen die men ziet. Het was een open gesprek waarin aanwezigen elkaar onderling bevroegen over de opzet en omvang bedrijfsschool, vertegenwoordigde crebo’s, interactie met ROC’s, werving, begeleiding en behoud van leerlingen en de toekomstvisie voor de bedrijfsschool. Het leren van elkaar over de opzet en opleidingsstructuur en interactie met ROC’s, maar ook het onderzoeken van gezamenlijk werven van leerlingen of het opzetten van een extern traineeship zijn mogelijk thema’s voor volgende bijeenkomsten

De deelnemers staan open om vaker bij elkaar te komen en deze groep ook uit te breiden met andere NMT-leden met een eigen bedrijfsschool. Of een regionale of landelijke insteek daarbij praktischer is, zal de tijd moeten leren. Is jouw bedrijf lid van NMT en heb je een eigen bedrijfsschool en lijkt het jou leuk om ook te leren van en met collega bedrijven? Neem dan contact op met ons op via info@maritimetechnology.nl