Maritime Innovation Platform 1 800X280

Green Deal Validatieregeling goed voor maritieme industrie

Innovatie 8 maart 2023

Het validatieprogramma bij de ‘Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens’ draagt bij aan de versnelling van de transitie naar een schone scheepvaart. Concreet kunnen bedrijven hun innovaties laten valideren bij TNO en MARIN. Het budget komt van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en NMT helpt leden in de maritieme maakindustrie om duurzame oplossingen te introduceren in het programma. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is daar nauw bij betrokken. Het zijn immers de rederijen die van de gevalideerde innovaties gebruik gaan maken. Het programma is interessant voor financiële partijen, omdat het verifieert of bepaalde technologieën de investering waard zijn. Er kunnen nog meer maritieme maakbedrijven meedoen aan het programma in 2023. Dit is een samenvatting van het artikel dat onlangs verscheen in het NMT magazine.