53019743903 0185E87f88 C

IMO broeikasgasstrategie: ‘minder harde ambitie dan gehoopt maar beter resultaat dan verwacht’

7 juli 2023

NMT is blij dat er bij de International Maritime Organization (IMO) overeenstemming is bereikt over de IMO broeikasgasstrategie 2023.

Met dit akkoord is nu duidelijk waar de zeevaart zich de komende decennia op moet richten en dat is in het belang van de sector. Want ook voor de Nederlandse maritieme maakindustrie is duidelijkheid essentieel. Tegelijkertijd is de overeengekomen ambitie wat NMT betreft onvoldoende hard. De tekst spreekt van klimaatneutraal ‘op of rond 2050’ en er staat dat rekening moet worden gehouden met ‘verschillende nationale omstandigheden’.

Roel de Graaf, directeur van NMT: "Als sector hadden we graag gezien dat de ambitie in de strategie in lijn zou zijn met het akkoord van Parijs en de Europese Green Deal, namelijk de harde afspraak om klimaatneutraal in 2050 te zijn. De tekst die nu in het akkoord staat spreekt wel van 2050 maar laat de deur op een behoorlijke kier. We snappen echter ook dat een dergelijke strategie een compromis is tussen de 170 lidstaten die bij de IMO zijn aangesloten. Daarom zijn we ook niet ontevreden. Het is echt een klus geweest om overeenstemming te bereiken en de Nederlandse overheid heeft zich hier heel hard voor ingespannen. Al met al heeft de strategie minder harde ambitie dan gehoopt maar is het een beter resultaat dan verwacht."

Afgelopen week vond bij de IMO de 80e bijeenkomst plaats van het milieu en klimaatcomité (MEPC80). Vanwege de grote belangen voor de sector was vanuit NMT Sander den Heijer aanwezig. Daarnaast was er een delegatie van SEA Europe betrokken bij de onderhandelingen, dit is de Europese koepel van NMT en zij behartigen de belangen van de Europese maritieme maakindustrie.

Belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst was de broeikasgasstrategie 2023. Daarnaast stonden er verschillende andere voor de maritieme maakindustrie relevante zaken op de agenda zoals een discussie over de uitstoot van stikstofoxiden van motoren bij lage belasting, de impact van scrubberwaswater, de mogelijkheden voor onboard carbon capture en de shaft power limitation in relatie tot de EEXI.