Holland Yachting Group Lounge

Integratie Holland Yachting Group en NMT biedt alleen maar voordelen

Trade 2 juni 2023

Sinds 1 juni jl. is de Holland Yachting Group volledig geïntegreerd bij brancheorganisatie NMT. Al enige jaren functioneerde de HYG als zelfstandige vereniging binnen NMT. Beide verenigingen zien de voordelen van nog meer samenwerking. Vandaar deze logische volgende stap.

Superjachtbouw is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse maritieme maakindustrie. Veel maritieme toeleveranciers zijn betrokken bij de bouw van de hoogtechnologische en innovatieve Nederlandse superjachten. Bovendien heeft NMT al 15 jaar een commissie Superjachtbouw, die gericht is op technische zaken en wet- en regelgeving. Met de integratie van de Holland Yachting Group krijgen alle NMT-leden nu de mogelijkheid om deel te nemen aan superjachtbouw beurzen en -events.

Branding blijft

Voorheen was er een dubbel lidmaatschap bij zowel HYG als bij NMT. Per 1 juni jl. zijn bedrijven alleen nog lid van NMT en vervalt de HYG-contributie. De naam Holland Yachting Group en de ijzersterke pay-off ‘Think Yachts, Think Holland’ blijven bestaan en worden gebruikt voor branding bij superjacht beurzen en -events.

Lancering op Cannes Yachting Festival

Het eerstkomende event dat voor deelname door alle NMT leden toegankelijk is, is het Cannes Yachting Festival van 12 – 17 september. Deze high end beurs heeft een reputatie opgebouwd voor innovatie- en productlanceringen en is daarom bij uitstek geschikt voor de innovatieve Nederlandse maritieme toeleveranciers. Bovendien wordt het nieuwe concept van de Holland Yachting Lounge hier gepresenteerd.

Meer informatie over deelname is hier te vinden.