Transport Spartacus 3

IRO en NMT verkennen samenvoeging

11 januari 2024

IRO en NMT zijn beide succesvolle en financieel gezonde brancheverenigingen. Er wordt al jarenlang samengewerkt op het gebied van exportpromotie en ook op het gebied van belangenbehartiging overlappen veel onderwerpen elkaar.

De leden van beide verenigingen werken bovendien intensief met elkaar samen en maken onlosmakelijk deel uit van ons Nederlandse maritieme cluster.

Daarom vinden de besturen van beide brancheverenigingen het de moeite waard om te onderzoeken of door een samenvoeging de positie van de Nederlandse maritieme maak- en offshore-industrie nog verder versterkt kan worden.

Het eerste kwartaal van 2024 wordt gebruikt om in kaart te brengen waar de overeenkomsten en de verschillen liggen en hoe de samenvoeging concreet vorm zou kunnen krijgen. Uitgangspunten zijn dat de samenvoeging concrete meerwaarde moet opleveren voor de leden, voor de Nederlandse maritieme sector en voor het personeel van beide verenigingen.