Innovation Banner

Neem een innovatiemakelaar!

15 mei 2024

Heb je een MKB-onderneming met een innovatieve ontwikkeling voor de maritieme sector? NMT heeft innovatiemakelaars die klaar staan om je verder op weg te helpen. Bij NMT zijn we goed in het verbinden van mensen en organisaties en snappen we wat er nodig is om innovaties marktrijp te maken. Naar aanleiding van jouw vraag zal de innovatiemakelaar van NMT: 

  • De vraag-/probleemstelling definiëren: middels een interview brengt de innovatiemakelaar jouw vraag-/probleemstelling helder in kaart; 

  • Analyseren: Op basis van de vraag-/probleemstelling gaat de innovatiemakelaar op zoek naar de juiste expertise; 

  • Match-making: de innovatiemakelaar brengt je in contact met partijen die de juiste expertise hebben bij vraag/probleemstelling. 

Hieruit kunnen verschillende verbindingen ontstaan, zoals bijvoorbeeld: 

  • Verbinding initiatieven: de innovatiemakelaar kan je verbinden met projecten en initiatieven die bezig zijn met hetzelfde thema; 

  • Verbinding subsidies: de innovatiemakelaar kan zicht geven op subsidies ten behoeve van de innovatie. 

De innovatiemakelaars zijn aangesteld door TKI maritiem en stellen deze dienst kosteloos beschikbaar aan ondernemingen die: 

  • tot het MKB behoren met een hoofdvestiging in Nederland; 

  • een product of dienst bieden die innovatief is en die bedoeld is voor de maritieme sector; 

  • in de afgelopen jaren niet meer dan één keer gebruik hebben gemaakt van de diensten van een innovatiemakelaar. 

Jouw innovatie hoeft niet volledig nieuw te zijn. Het mag ook een bestaande ontwikkeling zijn die al in een andere sector wordt toegepast, maar die innovatief is voor de maritieme markt.  

De regeling is in het bijzonder interessant voor startups en scale-ups. Die zijn vaak koploper in innovatie. Ze lopen regelmatig tegen uitdagingen aan, omdat ze minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of over beperkte financiële middelen beschikken. Een innovatiemakelaar kan dan helpen. 

De aanvrager moet de ambitie en bedrijfsstrategie hebben om de innovatieve ontwikkeling zelf (voor eigen rekening en risico) naar de markt te brengen en te willen opschalen. 

Lijkt een innovatiemakelaar jou ook wel wat, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lotte Monhemius via monhemius@maritimetechnology.nl of +31(0)6 82 59 33 61