Kees Van Der Staaij 3

Kees van der Staaij nieuwe gezant Sectoragenda Maritieme Maakindustrie

24 januari 2024

Eind oktober werd de Sectoragenda Maritieme Maakindustrie gepresenteerd. Voor het opstellen van deze sectoragenda was Marja van Bijsterveldt als kabinetsgezant aangesteld door de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag is bekend gemaakt wie het vervolg van deze rol op zich gaat nemen en dus de gezant wordt voor de uitvoering van de Sectoragenda. Dat is Kees van der Staaij. Van der Staaij is jarenlang leider geweest van de SGP en deze partij diende in die tijd verschillende moties in die aan de basis stonden van de Sectoragenda.

Van der Staaij over zijn nieuwe rol: ‘’Met veel enthousiasme neem ik het stokje van Marja van Bijsterveldt als gezant Maritieme Maakindustrie over. Er staan vitale nationale belangen op het spel, zoals  onze veiligheid, welvaart en schonere energievoorziening.  Er ligt nu een  heldere en overtuigende agenda. Die wordt gedragen door zowel de sector als het Rijk. Dat is een prachtige basis. Daar moeten we nu met elkaar op volle kracht mee aan de bak. Daar wil ik heel graag aan bijdragen!’’ 

De Gezant Martieme Maakindustrie treedt op als publieke vertegenwoordiger namens de Maritieme Maakindustrie. In deze rol zal Kees van der Staaij bijdragen aan de politieke en bestuurlijke inzet voor de uitvoering van de sectoragenda.

Roel de Graaf (managing director NMT): ‘’We zijn erg blij met deze aanstelling, Kees van der Staaij heeft onze sector altijd met volle overtuiging gesteund. Het is ontzettend fijn dat iemand met zijn achtergrond en statuur nu gezant wordt’’.

Van der Staaij was 25 jaar kamerlid. Door deze ruime politieke ervaring kent hij bestuurlijk en politiek Nederland als geen ander. Hierdoor zal hij ook in staat zijn om deuren te openen voor de sector.