Kom naar de WASP conferentie op SMM

31 augustus 2022

Op 7 september organiseert Netherlands Maritime Technology samen met haar WASP (Wind Assisted Ship Propulsion) projectpartners de WASP conferentie tijdens de SMM in Hamburg. Bezoekers worden bijgepraat over de stand van zaken van WASP technologieën door scheepseigenaren, leveranciers, en academici. De conferentie start om 10 uur in meeting room Kopenhagen 3 (hal B3). Deelname is gratis voor bezoekers van de SMM en registratie is niet nodig. De dag zal wordt afgesloten met een borrel in de NL Lounge van het NL Pavijoen in Hal B7.

Ervaringen en resultaten delen

Binnen het WASP project zijn vijf schepen voorzien van verschillende windtechnologieën. Gedurende de projecttijd worden proefvaarten uitgevoerd, lange termijn data verzameld en worden ervaringen van de bemanning uitgewisseld. Tijdens de aankomende WASP conferentie vertellen scheepseigenaren en de leveranciers over hun ervaringen, de methodologie en resultaten van de proefvaarten worden gedeeld, en wordt ingegaan op hoe deze resultaten bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe voorspellingstechnieken, digital twins en prestatiemodellen. Tenslotte wordt er stilgestaan bij de regelgeving omtrent WASP en worden modellen voor financiering en evaluatie gepresenteerd.

Wind voor verduurzaming

WASP installaties, zoals de Ventifoils van Econowind of de windrotors van EcoFlettner en Norsepower, zijn een van de meest veelbelovende technologieën richting het verduurzamen van de scheepvaart. Binnen het WASP project, medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (ERDF), werken leveranciers, scheepseigenaren, en academici samen om deze technologieën te ontwikkelen, te testen, en te valideren. Op die manier wordt onderzocht welke rol windtechnologieën kunnen spelen in de vergroening van de Noordzee regio, en daarbuiten. Al deze onafhankelijk verkregen resultaten worden vervolgens gebruikt om te onderzoeken hoe de technologieën opgeschaald kunnen worden richting een bredere marktopname, en om voorspellingen voor besparingen van toekomstige installaties verder te verfijnen. De resultaten worden gedeeld richting onderwijsinstellingen, de markt, en de nationale en Europese overheden. Kijk hier voor het volledige programma. Kijk op de website van WASP voor meer informatie over project.