Bezoek ZKH Alexander En Dijkgraaf Aan STC 0623 059

Koning en minister van Onderwijs op werkbezoek bij het STC

8 juni 2023

Rotterdam, 7 juni 2023 - Zijne Majesteit de Koning bracht op woensdagochtend 7 juni samen met minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een werkbezoek aan het STC (Scheepvaart en Transport College). Het werkbezoek stond in het teken van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Tijdens het bezoek kwamen thema’s aan bod zoals de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt, samenwerkingen met het bedrijfsleven en de bijdrage die het mbo kan leveren aan de innovatie en energietransitie in en om de haven.

Het werkbezoek startte met een rondleiding aan boord van het gloednieuwe opleidingsschip ‘Ab Initio’. Dit schip is ontworpen door onze leerlingen, studenten en medewerkers en is medegefinancierd door het bedrijfsleven en de overheid. Studenten, docenten en instructeurs lichtten daarbij de totstandkoming en de duurzame en innovatieve aspecten van de Ab Initio toe. Daarnaast demonstreerden zij hoe op het schip de lesstof in de praktijk wordt gebracht.

Ook spraken de Koning en de minister met vertegenwoordigers van het Maritiem Tech Platform over de samenwerking tussen de maritieme industrie en het onderwijs in de regio. In het Skillslab Maritiem toonden studenten vervolgens hoe zij voor hun opleiding prototype schepen ontwerpen, maken en testen. Daarnaast demonstreerden groepen studenten hoe zij een bijdrage leveren aan de energietransitie.

In een afsluitend gesprek ging de Koning en de minister met onder meer vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere mbo’s dieper in op hoe meer en andere doelgroepen te interesseren voor het mbo-onderwijs. Goed opgeleide vakmensen zijn cruciaal voor de samenleving en de economie. Tegelijkertijd daalt de instroom in het mbo.

Robbert Dijkgraaf: “De 'werkagenda mbo' is opgesteld met als doel het mbo-onderwijs te versterken. Een belangrijk aspect van deze agenda is het verbeteren van de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Het opleidingsschip Ab Initio van het STC en de samenwerking binnen het Maritiem Tech Platform zijn prachtige voorbeelden van hoe onderwijsinstellingen en bedrijven elkaar opzoeken en samenwerken. Ze tonen aan hoe succesvolle samenwerking kan leiden tot een betere verbinding tussen onderwijs en de praktijk van de arbeidsmarkt.”

Frits Gronsveld, voorzitter College van Bestuur STC Group, kijkt met trots terug op het bezoek. “We zijn ontzettend vereerd dat we de Koning en de minister mochten ontvangen. We hebben kunnen laten zien wat een prachtig onderwijs wij geven en wat een gepassioneerde studenten en docenten wij hebben. De Koning en de minister zijn zeer geïnteresseerd in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en de manier waarop wij de uitdagingen van vandaag aanpakken, zoals het tekort aan arbeidskrachten en de overgang naar duurzame energie. We hebben kunnen laten zien dat het beroepsonderwijs een cruciale rol speelt bij het oplossen van deze problemen, maar ook hoe het STC én STC’ers daar elke dag opnieuw invulling aan geven.”