Koedood

Koning Willem-Alexander heeft oog voor maritieme innovaties

25 januari 2024

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend 25 januari een bezoek gebracht aan de maritieme maakindustrie in de regio Smart Delta Drechtsteden. Innovatie, verduurzaming en Human Capital waren de onderwerpen die de koning samen met minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en de maritieme gezant Kees van der Staaij kreeg opgediend.

Maarten Jeronimus, CEO van Koedood Marine Group opende het bezoek met een knipoog naar de tech-gezant ZKH Prins Constatijn: “Waar uw broer van de week werd aangekondigd als de Fresh Prince of Tech, zijn wij zeer vereerd de Koning van de Innovatie in huis te hebben. Uw maritieme hart en scherpe oog voor de kansen van jonge mensen zorgen ervoor dat ik ervan overtuigd ben dat we een goede toehoorder hebben.

Talent is de motor van onze innovaties. Techneuten en Willie Wortels zijn het goud van de maritieme techplatform. Daarom onderschrijven wij de roep van uw broer om de kansen van internationaal talent niet aan banden te leggen. De voorsprong waar we als motor van de maakindustrie aan werken, willen we uitbouwen door samen met onderwijsinstellingen goed geschoolde mensen alle ruimte te geven. Zij zijn ons human capital, zij zijn de toekomst van Nederland.”

Brug tussen heden en toekomst

Na het welkomstwoord werd het gezelschap rondgeleid door het bedrijf waar de ontwikkeling en innovatie van (hybride) scheepsmotoren, waterstof fuel cells en waterstof verbrandingsmotoren centraal staan. De vooruitstrevende Stage V Dieselmotoren van Koedood vormen daarin een belangrijke brug tussen de binnenvaart van nu en de zero emission systemen van de toekomst.

“Onze technische voorsprong mogen we nooit verloren laten gaan. Daarom ben ik het ministerie van Economische zaken en Klimaat ook zeer erkentelijk voor de sectoragenda maritieme maakindustrie die ons de ruimte geeft om de binnenvaart te verduurzamen” vertelde Jeronimus zichtbaar trots.

Smart Delta Drechtsteden

Na het bezoek aan Koedood Marine Group werd een vervolgbezoek gebracht aan Holland Shipyards waar een rondetafelgesprek plaatsvond met maritieme ondernemers uit de regio. Zij zijn bij elkaar gebracht door Smart Delta Drechtsteden, het initiatief uit de regio dat de maritieme maakindustrie uit de regio samenbrengt en ondersteunt.