Rick Brinkmann Ferus Smit

Lokaal bouwen bij Ferus Smit terug van nooit weggeweest

6 juni 2023

In 1910 werd scheepswerf ‘J. Smit & zn’, opgericht. Inmiddels voert alweer de vierde generatie de directie van Ferus Smit. Een veelzijdige scheepsbouwgroep die zich richt op de nieuwbouw van schepen in een range van 80 tot 180 meter. O.a. algemene ladingschepen en tankers. Vandaag ben ik in Westerbroek voor een gesprek met Senior Naval Architect Rick Brinkman, die alle ontwerpen levert voor de schepen die Ferus Smit bouwt op haar scheepswerven in Westerbroek en Leer (Duitsland). Inmiddels beschikt Ferus Smit ook over twee aanpalende bedrijven: FS Staalbewerking en Coops & Nieborg. Daarover later meer. Van alle shortsea werven in Nederland, wist Ferus Smit het afgelopen jaar het grootste aandeel shortsea orders binnen te slepen. In totaal werden 12 orders geboekt in 2022. Wie een schip bestelt bij Ferus Smit, weet waar hij/zij aan toe is. Rick: “We bouwen en ontwerpen schepen 100% zelf.”

Het is een opvallende keuze en tegelijkertijd een statement in tijden waarin scheepsbouw zich steeds meer verplaatst naar lagelonenlanden. “Door alles in eigen huis te houden, van het ontwerp tot de complete realisatie, kun je voortdurend je scheepsbouwproces bijschaven en optimaliseren. Alles gebeurt hier bovendien op één plek, wat ook weer bijdraagt aan die efficiëntie. We zijn met deze werkwijze in staat gebleken onze schepen tegen een concurrerende prijs te kunnen aanbieden.” Hij onderstreept zijn verhaal met de opmerking: “We benaderen onze processen zoveel mogelijk als een autofabriek. De kennis die we steeds opdoen in het ontwerp- en productieproces, proberen we te hergebruiken en seriematig in te zetten. Ieder ontwerp is steeds een beetje anders, maar op hoofdlijnen zijn veel modules hetzelfde. Het volle orderboek – inmiddels gevuld tot in 2027 – zorgt voor een continue projectentoevoer waarop je kunt inspelen en plannen.”

Lokaal bouwen meer in trek

Toch zijn er in de afgelopen jaren wel wat marktomstandigheden bijgekomen, die zeker effect hebben gehad op de bedrijfsvoering bij Ferus Smit. In positieve en in negatieve zin. Enerzijds bracht de wereldwijde coronacrisis kansen. Rick: “Lokaal bouwen in Europa, staat weer meer in de belangstelling bij rederijen. Dat heeft te maken met een hogere leveringsbetrouwbaarheid en het elimineren van diverse risico’s. We merken echt dat daardoor meer aanvragen komen. Rederijen hebben inmiddels ook weer wat meer te besteden dankzij de vrachtprijzen die ruime tijd enorm hoog lagen. Ook zien we een grote vervangingsvraag op ons afkomen vanuit de shortsea sector.” Anderzijds waren er natuurlijk de torenhoge kosten van grondstoffen zoals staal en andere componenten. Naast de toegenomen energiekosten. Rick: “Een goed gevuld orderboek brengt ons de continuïteit die nodig is als basis voor de efficiency van ons proces. In de ongekend extreme economische situaties, o.a. corona en oorlogen, bleek dat echter ook een kwetsbaarheid in zich te hebben. Ook nu nog is het moeilijk anticiperen op de inkoopkosten voor onze projecten. Dan is het nodig en fijn om hiervoor samen met zakenrelaties die al jarenlang met ons werken oplossingen te kunnen bedenken. Er zijn wederzijdse belangen; zij hebben binnen een bepaalde termijn een schip nodig en voor ons moet het financieel haalbaar blijven het schip te kunnen bouwen. Elkaar vertrouwen is daarbij essentieel.” Momenteel doet Ferus Smit vooral zaken met Europese reders uit o.a. Ierland, Zweden en Nederland.

Dit is het eerste deel van een artikel dat begin juni is verschenen in de Sectorjaarspecial van het NMT Magazine; een magazine & sectorjaarverslag in één. Verder lezen? Klik hier

Klik hier om het complete magazine online door te bladeren