Z 575 Hekkotter

Machinefabriek Luyt haalt grote order binnen

3 augustus 2023

De Urker nieuwbouwwerf Werft Shipbuilding heeft deze week bij Scheepswerf & Machinefabriek LUYT in Den Oever een grote order geplaatst, bestemd voor de nieuwste Vlaamse hekkotter in aanbouw voor rederij BVBA Rederij De Toekomst (Z-575) van schipper/eigenaar Jelle Hakvoort.

De order bestaat uit:

  • Ontwerp en fabricage LUYT-vislieren (2x 3 trommelige lier) voor vislijngiek en sliplijn met pneumatische bediening
  • Ontwerp en fabricage LUYT-draadankerlier
  • Ontwerp en fabricage LUYT-jumperlieren
  • Ontwerp en fabricage LUYT-splitwinch voor middenlijn
  • Gehele pneumatische systeem voor de vislier
  • Complete voortstuwingsinstallatie, bestaande uit schroefasinstallatie & roerinstallatie
  • Ontwerp, constructie en levering van de complete portaalmast met gieken & masttop
  • Ontwerp -inclusief berekeningen- en levering van het complete tuigageplan en gieken met lummels
  • Levering van alle vaste blokken

“Alles is eigen fabricaat uit Den Oever. De kennis & deskundigheid en ruime ervaring van LUYT op het gebied van scheepsbouw, liersystemen, lieropstellingen alsmede op het gebied van het ontwerp en levering van complete tuigageplannen en installaties, zoals bijvoorbeeld mastopstellingen bestemd voor de in de vaart gebrachte nieuwe Belgische en Engelse viskotters (hekkotters/boomkorkotters), hebben ertoe geleid dat de Urker nieuwbouwwerf de expertise van LUYT heeft ingeschakeld voor de ontwikkeling en levering van een compleet nieuwbouwpakket voor de Z-575.

WERFT heeft LUYT in Den Oever in het voortraject al benaderd om mee te denken in het ontwerp & de uitvoering van dit nieuwe multifunctionele schip, geschikt voor twinriggen en voor visserij met matten. Een ander groot voordeel voor WERFT en de opdrachtgever is dat LUYT in Den Oever in staat is om het totaalpakket aan leveringen in korte tijd -in house- te fabriceren en onder strakke deadlines af te leveren omdat het de wens van WERFT is eind dit jaar te starten met de afbouw van het casco in Urk. Met dit totaalpakket aan leveringen krijgt de nieuw te realiseren hekkotter een Wieringer tintje. Dat is gezien de huidige roerige tijden binnen de Nederlandse kottervisserij en in de scheepsbouwindustrie geen vanzelfsprekendheid. Namens directie & medewerkers LUYT, zijn we scheepswerf WERFT & eigenaar Jelle Hakvoort zeer erkentelijk voor hun keuze voor LUYT en deze mooie opdracht”.

Veel vraag naar LUYT lieren

De opdracht geeft veel manuren werk voor LUYT’s ontwerp & engineeringsafdeling, in de draaierij en lierafdeling maar ook extra -internationale- erkenning waarin LUYT zich onderscheidt: lieren. Deze Belgische/Urker order is een mooi vervolg op de opdracht voor de bouw van de 10-trommel vislier voor de nog in aanbouw zijnde Belgische viskotter Z-53 van rederij Savels en de levering van hoogwaardige vislieren & nieuwbouwpakketten die door LUYT zijn ontwikkeld en geproduceerd, passend bij de specificaties van de onlangs in Engeland in de vaart gebrachte boomkorkotter PH-330 en voor de nog in aanbouw zijnde nieuwste beam trawler van Interfish Ltd. Twee jaar geleden heeft LUYT ook een serie grote lieren ontwikkeld, geproduceerd en geleverd voor de Belgische nieuwbouwgolf, waaronder de hekkotter Z-19 en de boomkorkotters Z-26, Z-91, Z-98, Z-39 en Z-483. Ook zijn daarna nieuwe LUYT-lieren geleverd aan de Schotse schepen SM-462 en DS-1 van Macduff Shellfish Ltd. (Schotland), dat gespecialiseerd is in de vangst en verwerking van coquilles, langoustines, krabben en wulken vanuit Noordoost-Schotland.

Towage & andere maritieme sectoren

Lieren voor elke type visserij worden door LUYT geleverd aan vrijwel alle West-Europese kustlanden, maar ook daarbuiten zoals in Suriname. De grote ervaring en kennis die binnen het bedrijf in meer dan 60 jaar is opgebouwd in lierontwerp, lierbouw, lierrevisie en -reparatie voor visserij is ook inzetbaar voor andere maritieme sectoren en industrie. LUYT is ook lierproducent voor de offshore, dredging en sleepvloot (towage tugs) en olie & gasindustrie met opdrachten voor lierbouw, lierservice, -reparaties en -revisies. LUYT is allround en tevens bekwaam in service en onderhoud aan andere merken lieren in binnen- en buitenland.