Maritiem masterplan: van innoveren tot doen

25 februari 2021

Vrijdag 5 maart wordt voor de eerste keer een toelichting gegeven op het Maritiem Masterplan. Als je deelneemt aan het webinar hoor je hoe de doelstelling voor de bouw van 30 emissieloze en digitale schepen en 5 retrofits tussen nu en 2030 werkelijkheid gaat worden. Ook kom je te weten welke rol de Nederlandse maritieme maakindustrie hierin gaat spelen. Wil je dat jouw bedrijf hieraan een bijdrage gaat leveren en tegelijk profiteert van de mogelijkheden? Zorg dan dat je het webinar niet mist. Het Maritiem Masterplan is ontwikkeld door de hele Nederlandse maritieme sector onder de vlag van de maritieme koepel, Nederland Maritiem Land. Het plan moet een impuls geven aan de verduurzaming en digitalisering voor de hele sector: van industrieel onderzoek, naar ontwikkeling tot daadwerkelijke toepassing aan boord. Doel is dat er in 2030 30 nieuwe emissieloze en digitale schepen varen en dat er 5 retrofits zijn uitgevoerd. Dit zijn schepen voor de Rijksrederij, de Koninklijke Marine en civiele schepen zoals offshore en werkschepen, passagiersschepen, droge ladingschepen en tankers. Het plan heeft een ongekende omvang.

Launching customership

De basis van het Masterplan is een breed R&D-programma met ‘launching customership’ van de Koninklijke Marine, de Rijksrederij en een aantal reders voor de implementatie van nieuwe technologie in bestaande en nog te bouwen schepen. Op dit  moment wordt druk gewerkt aan invulling van de regeling. De regering heeft eerder al aangekondigd budget beschikbaar te stellen voor de R&D-programma’s van de scheepvaart, luchtvaart, lucht- en ruimtevaart en auto-industrie. Dit is een goede eerste stap om invulling te geven aan het totale masterplan.

Maritieme maakindustrie

Dit masterplan jaagt de energietransitie en de digitale transitie in de gehele maritieme keten aan. Vanuit NMT zijn wij zeer nauw betrokken en proberen wij de belangen van de Nederlandse maritieme maakindustrie zo goed mogelijk in het plan te verweven. Wij maken ons sterk voor een aantrekkelijke regeling, met name ook voor het mkb. Verder is het wat ons betreft van groot belang dat ook de mogelijkheid voor demonstraties en pilots  in de regeling wordt opgenomen.

Praat mee!

Tijdens het webinar ‘De route naar een emissieloze maritieme sector’ praat je mee over de concretisering van het plan en over hoe de maritieme sector kan aansluiten bij het R&D-programma dat moet leiden tot de daadwerkelijke bouw van al deze schepen. Het webinar is een startpunt voor de vorming van consortia en projectvoorstellen. Het webinar vindt plaats op 5 maart van 13.30 – 15.00 uur. We starten met een toelichting op het maritieme masterplan en de routekaart om vervolgens in te gaan op de technologie en mogelijke projecten. De samenwerking tussen kennisinstellingen, werven, toeleveranciers en reders speelt daarbij een belangrijke rol evenals criteria voor de te ontwerpen regelingen. Het webinar vindt plaats in besloten vorm op basis van aanmelding en wordt alleen opgenomen voor verslagdoeleinden.