Maritieme groot-bedrijven trekken gezamenlijk op voor CSRD verplichting

5 oktober 2022

De 20 grootste NMT-leden moeten over een paar jaar voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese duurzaamheidsrapportage wordt verplicht voor alle ondernemingen (dus niet alleen maritiem) die voldoen aan twee van de drie criteria (balanstotaal >20mln, netto omzet >40mln, >250 medewerkers). Daarom heeft NMT onlangs een CSRD bijeenkomst georganiseerd om te kijken of samenwerking het opstellen van de rapportages voor deze bedrijven makkelijker kan maken. Het verzamelen van alle data en voldoen aan de eisen is een complexe en kostbare opgave, ook voor de bedrijven die al een duurzaamheidsrapportage opstellen. Tijdens de bijeenkomst bleek dat een gezamenlijke aanpak van NMT-leden op een aantal onderwerpen toegevoegde waarde heeft. Omdat er op onderwerpen een sectorspecifieke overlap zit, hoeft niet elke onderneming opnieuw het wiel uit te vinden. Ook voor bedrijven die niet aan de CSRD hoeven te voldoen zijn de resultaten van de werkgroep van belang, zij hoeven straks waarschijnlijk minder vaak aan de verschillende grote bedrijven te rapporteren over hun eigen duurzaamheidsinspanningen.

Oproep

Heb je het idee dat jouw organisatie ook aan de CSRD moet voldoen maar ben je niet op de hoogte van de werkgroep? Neem dan contact op met Sander den Heijer. In sommige gevallen – bijvoorbeeld omdat een bedrijf onderdeel is van een grotere (buitenlandse) holding – komt het voor dat wij geen inschatting hebben kunnen maken of jouw organisatie aan de CSRD moeten voldoen. Meer informatie over de CSRD vind je in het persbericht van 21 juni van de Europese Raad en het Europees Parlement.