Maritieme Innovatie Impuls Projecten, nog twee weken voor indiening!

15 december 2022

In 2023 is het opnieuw de intentie van de Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) te organiseren. De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 31 december 2022. Wie nog projectvoorstellen wil indienen moet vaart maken. NMT ondersteunt haar leden graag daarbij. Lees snel verder! De MIIP worden gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Door middel van de subsidieregeling wil EZK het maritieme bedrijfsleven ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis of producten. Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van € 30.000,-. Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt onder de gekozen projecten verdeeld. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste (haalbaarheids)onderzoek te doen of de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken. Kijk hier voor meer informatie over deze uitvraag en de regeling. Heb jij een innovatief idee en denk je eraan die in een MIIP-project uit te werken? NMT helpt haar leden graag op weg in de voorbereiding en uitvoering van deze projecten. Neem voor meer informatie contact op met Marco Scholtens.